Nieuws

Focus op plantversterkers & bodemverbeteraars in CZAV proeven op Rusthoeve

Afgelopen maand vond in Colijnsplaat overleg plaats tussen Ton Hendrickx en Bram de Visser (CZAV) en Eelco Boot (hoofd bedrijfsvoering van Proefboerderij AIKC Rusthoeve).

CZAV steunt Zeeuwse lobby voor National Proeftuin Precisielandbouw

Zeeuwse partijen slaan de handen ineen voor de komst van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw naar Zeeland.

Physiostart verhoogt fosfaatefficiëntie in aardappel

In de aardappelteelt geeft toediening van fosfaat in de rij meer tonnen en meer knollen.

Knaagdierbeheersing & vakbekwaamheidsbewijs KBA

Vanaf 1 juli 2015 mogen agrarische bedrijven niet meer zonder een geldige licentie knaagdieren bestrijden en is voor de aanschaf en het gebruik van professionele rodenticiden een vakbekwaamheidsbewijs (licentie) nodig.

Soja vanaf 2017 toegestaan als stikstofbindend gewas

Soja is vanaf 2017 toegevoegd aan de lijst met stikstofbindende gewassen die ingezet mogen worden voor de invulling van de vergroeningseis “ecologisch aandachtsgebied” (EA).

Rassenadvies Mais 2017

CZAV heeft ook voor 2017 weer een aantrekkelijk pakket maisrassen met 7 maisrassen voor u samengesteld.

4,5 miljoen winst, goed en evenwichtig resultaat

CZAV sluit haar boekjaar 2015 – 2016 af met een winst van 4,5 miljoen euro. Dit goede en evenwichtige resultaat stemt de coöperatie tot tevredenheid.

Het weer op de voorgrond in de graanmarkten

De ‘good to excellent’ conditie van de Amerikaanse wintertarwe is in het algemeen in maand december verslechterd, in het bijzonder in Kansas en Oklahoma, de belangrijkste tarwe producerende staten in de Verenigde Staten.

Uienzaad en Rassenadvies 2017

Kijkt u ook al weer vooruit naar het nieuwe teeltseizoen? Wellicht gaat u (weer) uien telen.

Invloed van het mineralenbeleid op de bodemvruchtbaarheid

CZAV heeft recent een onderzoek afgerond naar de mineralenbalans voor de provincie Zeeland.

First63Last