RIKILT WUR wil inzicht krijgen in mycotoxinen

Teelt u wintertarwe of zomergerst? Dan is het onderzoeksteam van RIKILT Wageningen UR naar u op zoek. RIKILT voert een meerjarig onderzoek uit naar het correct kunnen voorspellen van de besmetting van granen met mycotoxinen als gevolg van aantasting door Fusarium. Mycotoxinen zijn natuurlijke gifstoffen die worden geproduceerd door schimmels op gewassen in het veld of in de geoogste en bewerkte producten.

Wat wordt onderzocht?
RIKILT WUR heeft een model opgesteld dat aan de hand van – agronomische gegevens en lokaal weer – tijdig het optreden van mycotoxinen in tarwe kan voorspellen. Om dit model te testen en te verbeteren, zijn ze op zoek naar telers die een aantal teeltgegevens (anoniem) willen vastleggen en daarnaast monsters van tarwe- of gerstkorrels willen nemen. Dit model kan wellicht interessant inzichten geven voor uw eigen bedrijf.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?
Mycotoxinen zijn stoffen die van nature in voer en voedsel voorkomen en die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van dier en mens.

Waarom zou u meedoen?
Wilt u ook dat het voorspellen van besmetting met mycotoxinen nauwkeuriger wordt?
Meld u nu aan via deze link.