Inspecties NVWA gewasbescherming buiten de landbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat gewasbescherming buiten de landbouw controleren. Sinds 1 november 2017 is een verbod van kracht op het professioneel gebruik van gewasbescherming buiten de landbouw. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het openbaar groen.

Een groot deel van de inspecties zal worden uitgevoerd bij hoveniers en groenaannemers. Er wordt zowel fysiek als administratief gecontroleerd of aan de wetgeving voldaan is. Inspecteurs bezoeken locaties en nemen eventueel een monster voor onderzoek. In 2017 werden al eerder inspecties uitgevoerd. Uit meer dan de helft van de inspecties bleek dat regels overtreden werden ten aanzien van het gebruik van gewasbescherming op verharde (bedrijfs)terreinen. Het verbod van 1 november 2017 is een verdere aanscherping op het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen dat al geldt sinds 2016.

Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit