Actie verlengd wegens succes! 10% korting op NeOsol

Tijdens onze Open Dag kreeg u 10% korting bij aankoop van NeOsol. Wegens succes is deze actie verlengd tot 1 augustus 2018.

Bodemkwaliteit wordt voor een belangrijk gedeelte bepaald door het bodemleven. Bodemleven is sterk bepalend voor structuur en allerlei bodemprocessen (mineralisatie, humusopbouw, etc). NeOsol is een product dat de bodembacteriën en –schimmels voedt op eenzelfde manier als plantenwortels.

NeOsol is een hoogwaardige bodemverbeteraar met uitstekende strooieigenschappen. Dankzij de spoorelementen (o.a. Fe, Mn, Cu en B), polysacchariden uit algen en plantaardige biopolymeren stimuleert NeOsol het bodemleven en verbetert hiermee de bodemvruchtbaarheid.

Waarom zou u NeOsol gebruiken?

  • Voedt bodembacteriën en –schimmels
  • Is een aanvulling op de voeding door plantenwortels (gewassen, groenbemesters)
  • Bevordert de humusopbouw (humificatie)
  • Stimuleert het bodemvoedselweb en geeft daardoor een weerbaardere bodem
  • Leidt tot een betere bodemstructuur, ook beneden 30 cm
  • Geeft een intensievere en diepere beworteling (na herhaalde toepassing)

Resultaten van NeOsol:

  • Een betere grondbewerking = lagere (brandstof)kosten
  • Hogere opbrengst = hogere inkomsten

Bestellen?

Bestellen kan via de bestelmodule op Mijn CZAV en in de CZAV app of stuur een mail naar bestellen@czav.nl. Ook onze buitendienst kan u een deskundig advies geven.