Veehouderij

Zelf eiwit produceren

In het kader van de kringlooplandbouw is eiwitproductie op het eigen bedrijf een van de maatregelen die veehouders kunnen nemen voor het reduceren van de CO2-uitstoot. Zelf eiwit produceren kan onder andere door de teelt van luzerne, winterveldbonen en klaver. Zo hebben winterveldbonen veel voordelen. Deze vlinderbloemige planten zijn echte ‘eiwitbommetjes’ en hebben een hoge opbrengstpotentie van eiwit en zetmeel. Daarnaast leveren ze bijvoorbeeld stikstof na voor een volgende teelt en zijn ze vroeg te oogsten. Voederbieten en sorghum kunnen ook goed dienen als ruwvoer. Onze veehouderijspecialisten zijn experts op het gebied van ruwvoerteelt. Ze kunnen berekenen hoe ruwvoer van eigen teelt het beste in het rantsoen kan worden opgenomen en welke voordelen dat jou op kan leveren.

Fosfaatrechten

Melkveehouderijen zijn de afgelopen jaren sterk uitgebreid, waardoor het productieplafond is overschreden. Het fosfaatrechtenstelsel stelt hieraan harde eisen. Laat je niet verrassen, zorg dat je de mineralenruimte duidelijk in beeld hebt en voldoet aan de regels.  Onze veehouderijspecialisten assisteren hierbij met hun brede kennis en ervaring en werken met handige rekentools. 

Breed assortiment veevoeders

In samenwerking met AgruniekRijnvallei bieden we een breed assortiment aan veevoeders voor onder andere melk-, jong- en vleesvee en voor pluimvee, varkens, paarden, schapen en geiten. Welke doelen heb je voor ogen met je bedrijf? Welk voer hoort hierbij? En hoe voer je zo uitgebalanceerd mogelijk? De CZAV-adviseur denkt mee en maakt rantsoenberekeningen die passen bij jouw doelstellingen.

Sorghum als ruwvoergewas

In Nederland is sorghum geschikt als ruwvoergewas. De teelt is ten opzichte van andere nieuwe ruwvoergewassen eenvoudig, het vergt weinig arbeid en kan met de huidige, bekende mechanisatie gerealiseerd worden. Ook hebben we steeds meer te maken met klimaatverandering en diverse milieumaatregelen. Deze graansoort bezit hiervoor enkele eigenschappen die ook in Nederland zeer positief uitpakken.

Meer weten?

Nieuws

Meer nieuws