Vernieuwd Rassenadvies Groenbemesters

Benieuwd welke groenbemester het past bij uw teeltdoel? CZAV heeft dit jaar weer de rassenadvies Groenbemesters vernieuwd. U vindt daarin een toelichting over de samenstelling van mengsels en hun bijbehorende doel. Het keuzeschema in de folder helpt u de juiste groenbemester te kiezen. Het Rassenadvies Groenbemesters vindt u hier.

Wat zijn de voordelen van de inzaai van groenbemesters?

  • Houden het organische stofgehalte op peil
  • Zorgen voor een goede bodem- en plantgezondheid
  • Voldoen aan de vergroeningseisen van de overheid

CZAV biedt telers slimme groenbemestermengsels, waarmee aan de eisen van de overheid wordt voldaan. Het gewas beschermt de grond tegen regen en wind (verslemping, verstuiving, uitspoeling en erosie) en zorgt voor toevoer van organische stof. Ook kan een groenbemester de beheersing van aaltjes vergemakkelijken en kan er in de herfst en winter stikstof mee vastgehouden worden in de bodem.

Het hoofdbestanddeel van de mengsels sluit aan bij het teeltdoel van de groenbemester. Door mengpartners te kiezen die elkaar versterken wordt er invulling gegeven aan de vergroening. De gekozen mengsels kunnen ook uitstekend gebruikt worden als reguliere groenbemester. Dit vergemakkelijkt de keuze om één groenbemestermengsel te kiezen.

Meer informatie?
Ga naar hier naar onze groenbemester pagina. Ook onze buitendienst geeft u graag advies over de diverse groenbemesters.