Precisielandbouw

Precisielandbouw ontwikkelt zich snel en maakt steeds vaker zijn intrede op het boerenerf. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe machines met technologieën zoals GPS, (NIR) sensortechnologie, robotisering en ICT op bijvoorbeeld kunstmeststrooiers, poot- zaai- en spuitmachines. Deze toepassingen maken nauwkeurige en plaatsspecifiek of zelfs plantspecifiek toepassen mogelijk. Hiervoor is wel de juiste input en een goede interpretatie van deze gegevens nodig. Door middel van sensoren op machines en werktuigen en vanuit satellieten, drones en bodemscans komen er grote hoeveelheden data beschikbaar. Deze op innovatieve wijze verkregen data kan als aanvulling op visuele waarnemingen worden gezien. Met moderne data ontstaan er nieuwe indicatoren waarop advisering en teelthandelingen kunnen worden gebaseerd.

Weerstations

Door het gebruik van weerstations kunnen gewassen worden gemonitord en snel worden ingespeeld op wisselende weersomstandigheden. Met deze weerstations kan op perceelniveau data worden verzameld, waarbij het klimaat wordt gemeten zowel in de bodem als in en boven het gewas. Farm21 is zo'n innovatieve bodemvochtsensor. Met de sensor worden alle cruciale bodemgegevens verzameld en daarmee heeft de teler steeds een goed beeld van wat er op dat moment in zijn percelen gebeurt.

Farm21

Bodemscans

Een bodemscan brengt de structuur in kaart door het meten en berekenen van diverse fysische en chemische bodemeigenschappen. Door elektrische geleidbaarheid (EC) meet de bodemscan onder andere het vochtgehalte, het organische stofgehalte, de bodemtextuur, het zoutgehalte en het lutumgehalte. Met de verzamelde data kunnen representatieve locaties worden uitgekozen voor bijvoorbeeld bemonsteren, proefrooien of voor een gewasmeting.

Meer weten?

Taakkaarten

Geografische informatiesystemen (GIS) zijn een onmisbaar hulpmiddel om bijvoorbeeld taakkaarten te maken. Hiermee kan de data vertaald worden naar een werkbaar advies. Door gebruik te maken van taakkaarten is het mogelijk de input van (chemische) middelen te beperken door plaats specifiek te spuiten en te bemesten. Ook kunnen er kaarten worden gemaakt om variabel te poten, te zaaien of te planten.

Satellietbeelden

Alle abonnementen, met uitzondering van de gratis testversie levert een 8-tal producten/kaarten op en zijn gebaseerd op actueel beeldmateriaal, dat wordt opgenomen met satellieten. In het geval van een beeldgarantie abonnement wordt er een beeld gegarandeerd per 10 of 20 dagen, afhankelijk van het gekozen abonnementstype. Om een beeld te kunnen garanderen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van satellietbeelden.

Bestellen?

CZAV Klantenportaal

Via het CZAV Klantenportaal heb je toegang tot de webdiensten van CZAV: Mijn oogst, Mijn mineralen en (andere) ledendiensten. Bovendien kan je direct online bestellen. Ben je al klant maar nog geen account voor het CZAV Klantenportaal? Vraag deze dan online aan.

Via de app

Heb je een account bij het CZAV Klantenportaal dan is het plaatsen van een bestelling extra makkelijk! De app is beschikbaar via: App Store (iOS) en Play Store (Android).

Telefonisch

Je kunt ook direct contact opnemen met een van onze collega's. Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op 0113 62 90 01