Blijven innoveren is de boodschap

Per bus gaat de ledenraad samen met de jongerenraad en de Raad van Commissarissen naar Ridderkerk voor een bedrijfsbezoek. Na een korte reguliere ledenraadsvergadering in Ridderkerk, laat CEO Erik Franzen de complete bedrijfsvoering van Van Oers United zien. De reden van het bezoek aan deze groenteverwerker en producent is om een indruk te krijgen hoe een verwerker van landbouwproducten, in dit geval verse groente, problemen omzet in kansen en hoe ze met uitdagingen omgaan.

Als eerst geeft Franzen een uniek kijkje in de verwerkings- en verzendingshallen. Ook de snij- en pakmachines worden bekeken. Tijdens deze rondleiding wordt opgemerkt door Franzen dat de laatste jaren de logistieke eisen enorm zijn ontwikkeld. Er wordt een hoge mate van transparantie vereist. En dat betekent concreet dat bij Van Oers United, een serieuze verkoopafdeling is ontstaan.

Drie transparantie pijlers
Bij die transparantie horen drie pijlers waar Van Oers op inspeelt: emotie, efficiëntie en prijs. Werken met Blockchain biedt een mogelijke oplossing, maar daar zijn ook nog uitdagingen, want alle softwaresystemen moeten dan eerst op elkaar aansluiten. Ook het maximale residulimiet (MRL) is een begrip waar Van Oers zich dagelijks mee bezighoudt. Veel afnemers zitten nu op een niveau van 33% MRL, dat voldoet aan de voorschriften.

In het kader van duurzaamheid worden teelteisen strenger. Certificaten moeten aan zwaardere en specifieke eisen voldoen. Ook wordt er meer gecontroleerd tijdens het proces. Alleen een certificaat aan de muur hebben hangen is niet genoeg. Tussentijds worden onaangekondigde audits uitgevoerd om te controleren of je aan de eisen voldoet. Daarnaast is er meer aandacht voor sociale certificeren. Vooral in het buitenland staat scholing en sociale zekerheid voorop.

Van Oers verwacht een stijging in de vraag naar biologische groente. Ze zitten nu op een omzet van 3% maar verwachten in 2025 gegroeid te zijn naar 20%.

Gewasbescherming 2.0
Na het bezoek aan Van Oers United werd ook een bezoek gebracht aan Bayer Forward Farming in Abbenes. Het doel van het bezoek was om een indruk te krijgen hoe met gewasbescherming kan worden omgegaan, zodat het een zo min mogelijk invloed op de gebruiker en omgeving heeft. De bestaande en nieuwe technieken om emissies naar omgeving te voorkomen werden voorgesteld. Zo heb je een Biobak, die gewasbeschermingsresten op een natuurlijke wijze afbreekt. Ook heeft Bayer Forward Farming een systeem, easyFlow, ontwikkeld waarbij je een tank kunt legen zonder enig contact te hebben met de vloeistof.

Ook perceel afwatering is een belangrijk thema voor zowel Bayer als voor telers. Hoe voorkom je dat bij regenval, water van het perceel rechtstreeks in de sloot stroomt? Door op slimme manier sleuven aan te leggen. Bayer Forward Farming is van mening dat sleuven niet preventief aangelegd moeten worden, maar pas als het geregend heeft. Zo komen minder gewasbeschermingsresten in het oppervlaktewater terecht. Preventief sleuven frezen is mede gelet op de grilligheid van de buien een noodzaak gebleken om gewassen te sparen. CZAV heeft samen met telers de ervaring dat er maatregelen genomen kunnen worden in een goed plan door vooraf te kijken waar risico’s liggen en hoe je die eventueel kan vermijden. Wanneer je toch moet ingrijpen, moet je de omgeving in gedachte houden.

Innoveren & ontwikkelen
Precisielandbouw biedt uitkomst in deze noodzaak om gericht om te gaan met de omgeving. Waar de overheid moet zorgen voor een breed middelen pakket, investeert de teler in moderne technieken. Door rationele data en visuele waarnemingen te combineren, kun je met grotere precisie een advies uitvoeren. De boodschap is om te blijven ontwikkelen en innoveren op alle niveaus en te allen tijde in dialoog te blijven over het nut, de noodzaak en het gewenst effect.