Biologisch

De biologische teelt en veehouderij kent een gestage groei, ook in het werkgebied van CZAV. Jaarlijks zijn er  bedrijven die de omschakeling overwegen en maken. Zeker nu de maatschappelijke druk op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen toeneemt, overwegen boeren de biologische aanpak. Biologische telers vormen een overzichtelijke en hechte club, waarbinnen intensief kennis en ervaringen worden gedeeld. Samen willen we naar een biologische teelt, waarbij we het kennisnetwerk steeds verder uitdiepen en uitbouwen. Dit leidt tot een betere integratie voor de biologische teler.

Opmars biologische landbouw

In de akkerbouw en groenteteelt zien we een afwijkend bouwplan ten opzichte van de gangbare teelt, waarbij nog meer gericht wordt op de natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Binnen de veehouderij en fruitteelt zijn de verschillen minder groot met de gangbare teelt. De inzet van voeders, meststoffen en andere hulpmiddelen is aan strikte regels gebonden om het predicaat biologisch te mogen voeren. De biologische landbouw is én blijft een niche, maar groeit en levert zeker voordelen op. Uiteindelijk leidt biologische teelt tot een betere bodemkwaliteit en vermindert het de belasting op de bodem.

Partner in biologische kennis

CZAV is met haar partners binnen CropSolutions een kenner van de biologische teelt en markt. Hierdoor zijn onze adviseurs in staat om de telers van kennis te voorzien over zowel teeltmethodes als biologische producten. AgruniekRijnvallei, onze partner in veevoer, heeft een specialist voor biologische veehouders in dienst die ook voor jou beschikbaar is. Binnen de Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) is er een biologisch specialisme waarbinnen ook een CZAV-adviseur actief is. In de Flevopolder waar de biologische akkerbouw groot is, speelt Heyboer BV met teeltadvies en loonwerk een grote rol. CZAV is door het eigen “bodem”-specialisme en de brede kennis over plantgezondheid een goede partij voor de biologische teler.

Alles voor de biologische teelt

CZAV zet biologische geteelde granen, zaden en peulvruchten af en is leverancier van biologische zaaigranen, pootgoed, (organische) meststoffen, plantversterkers en gewasbeschermingsmiddelen (SKAL-lijst). De advisering is gericht op een gezonde vruchtbare bodem waarop weerbare planten en dieren kunnen ontwikkelen en groeien door gebruik te maken en het stimuleren van de natuurlijke evenwichten.

Nieuws

Meer nieuws