Inzameling lege big bags

Via CZAV is het mogelijk om op een verantwoorde wijze lege big bags in te leveren. Ook dit jaar kun je meedoen aan de gezamenlijke inzamelactie van CZAV, Nedato en Klein Recycling. Er is dit jaar één ophaalronde waarbij lege big bags van zaaigraan, kunstmest en pootgoed worden ingezameld. De ophaalronde vindt plaats van 7 juni t/m 21 juni (met een uitloop naar week 25).

Schema ophaalronde

Agenda

Welke compost kan ik veilig gebruiken?

Compost is een goede bodemverbeteraar met een hoog organischestofgehalte en een mooie aanvulling in het bemestingsplan. Echter varieert de kwaliteit van compost sterk. Het is belangrijk om na te gaan hoe de kwaliteit van de compost is en of deze op de juiste manier gecertificeerd is. Wanneer je gewassen teelt zoals granen of suikerbieten moet je waarschijnlijk voldoen aan de VVAK-eisen. 

Doe de check

Nieuws

Meer nieuws