Bijeenkomst Regeneratieve landbouw

Op woensdag 3 juli lichten we de (eind)resultaten toe van het project 'Regeneratieve landbouw voor een klimaatbestendige, duurzame landbouw'. In de ochtend kun je deelnemen aan het symposium met diverse sprekers. Er zal voldoende ruimte zijn voor discussie. Tijdens het middagprogramma gaan we met kleine groepjes het veld in en worden verschillende aspecten van regeneratieve landbouw toegelicht. We bespreken onderwerpen als bodemvruchtbaarheid en compostthee, groenbemesters en niet-kerende grondbewerking.

Aanmelden

Nieuws

Meer nieuws

Agenda