Bodem & Bemesting bijeenkomsten

Je bent van harte uitgenodigd voor onze Bodem & Bemesting bijeenkomsten met als thema 'De kunst van optimaal bemesten'. 

Tijdens de bijeenkomsten word je door onze specialisten bijgepraat over ontwikkelingen in de markt van kunstmest en organische mest. Daarnaast brengen we je op de hoogte van gewijzigde regelgeving voor 2023-2024 (7e Actieprogramma, GLB en gevolgen derogatie). Tot slot bespreken we het rendement van bemestingskeuzes en -advies voor diverse akkerbouwgewassen.

Aanmelden

Nieuws

Wat is de kunst van optimaal bemesten?

Aan de hand van diverse voorbeelden van de huidige situatie en de verwachtingen voor het komend jaar is een toelichting gegeven voor stikstof, fosfaat en kalimeststoffen.

Meer nieuws

Agenda