Contractteelt

Ieder jaar worden er opnieuw contracten afgesloten voor de teelt en levering van producten. Vaak worden aardappelen en cichorei op contractbasis geteeld. De teler heeft daarmee een vooraf bekende prijs voor de opbrengst en een gegarandeerde afname. De gesloten overeenkomst geeft beide partijen zekerheid en stabiliteit.

Aardappelen

Een mooi voorbeeld van een verbinding in de markt is die tussen Nedato en CZAV. Nedato heeft alle kennis van de tafelaardappelmarkt en de frites- en chipsmarkt. Het gaat dan over welke rassen het best passen bij welk marktsegment. Maar ook welke kwaliteits- en teelteisen daarbij horen of welke gewenst zijn. CZAV levert de teeltkennis en bijbehorende producten binnen de kaders van de gestelde eisen. Zo komt de teler tot een goed afleverbaar product. Een product waarvan de verschillende adviseurs begrijpen aan welke normen voldaan moet worden. CZAV biedt in samenwerking met Nedato, akkerbouwers de mogelijkheid om aardappelen te telen op basis van een contract. Binnen dit contract kan gekozen worden tussen diverse pools met verschillende afzetdoelen. 

Cichorei

Voor contractteelt van cichorei werkt CZAV samen met Sensus. Dit bedrijf sluit jaarlijks contracten met akkerbouwers in voornamelijk Nederland en België voor teelt en levering van cichoreiwortels. Uit de cichoreiwortels produceert Sensus de Frutafit®-inulines en Frutalose®-inulinestropen. Cichorei is één van de plantensoorten die inuline in wortels opslaat tot een niveau dat winning aantrekkelijk maakt.

Waarom cichorei opnemen in het bouwplan?

  • Cichorei levert een goed saldo op;
  • Verzekerd van uitbetalingsprijs en tijdige betaling (vier weken na levering) door een betrouwbare afnemer;
  • Cichorei kent weinig ziekten en plagen;
  • Een perspectiefvolle teelt voor de komende jaren. 

Peulvruchten

CZAV kan ieder jaar diverse contractmogelijkheden aanbieden voor het telen van peulvruchten. Samen met ons dochterbedrijf Casibeans vermarkt CZAV diverse soorten peulvruchten. Onze adviseurs staan klaar om vrijblijvend te informeren over de actuele mogelijkheden voor contractteelt.

Peulvruchten zijn ideaal voor het bouwplan:

  • Rendabel saldo
  • Speelt in op de toenemende vraag naar plantaardige eiwitten
  • Rustgewas
  • Interessante teelt voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)
  • Stikstofbindend gewas
Alles over peulvruchten

Bestellen?

Mijn CZAV

Via Mijn CZAV heb je toegang tot de webdiensten van CZAV: Mijn oogst, Mijn mineralen en (andere) ledendiensten. Bovendien kan je direct online bestellen. Ben je al klant maar nog geen account voor Mijn CZAV? Vraag deze dan online aan.

Via de app

Heb je een account bij Mijn CZAV dan is het plaatsen van een bestelling extra makkelijk! De app is beschikbaar via: App Store (iOS) en Play Store (Android).

Telefonisch

0113 62 90 01 gewasbescherming, meststoffen, smeermiddelen, zaaigranen en -zaden
0113 62 90 09 dieselolie bestellingen en vragen m.b.t. transportplanning
0113 62 90 05 veevoer bulk bestellingen