Lancering campagne 'Mijn akker, jouw voedingsbodem'

Op het akkerbouwbedrijf van Willeke aan de Sloterweg in Badhoevedorp lanceerde vandaag de campagne ‘Mijn akker, jouw voedingsbodem’. De campagne is opgezet door Brancheorganisatie Akkerbouw met als doel mensen uit de stad te verbinden met wat er gebeurt op de akkers van Nederland. Door langs de snelweg metershoge billboards te plaatsen, laten we de trotse akkerbouwers zien die voor het eten op je bord zorgen. Het is een eerste stap naar meer zichtbaarheid en begrip voor de sector.

'Akkertising' langs de snelweg
De campagne loopt van 27 juni t/m 11 juli. Het zijn dan ook de akkerbouwers zelf die vol trots op de 30 billboards staan in de Haarlemmermeer en in Flevoland langs de A9, A4, A5 en A6. De akkerbouwers hebben nu hun eigen ‘akkertising’ langs de snelweg. Naast de lancering worden vandaag ook de duurzame ambities van de akkerbouwsector voor 2030 gedeeld. De ambities gaan voornamelijk over het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, beter bodembeheer en het ontwikkelen van verdienmodellen voor akkerbouwers die werken aan biodiversiteit.

Duurzame ambities
Ook CZAV voelt zich geroepen om toekomstgericht mee te denken over deze pijlers. Onze huidige thema’s Bodem en Bemesting, Data en Precisielandbouw staan in het teken van deze duurzame ambities.

Mijn akkerbouw, jouw voedingsbodem
Benieuwd? Neem eens een kijkje op de website www.jouwvoedingsbodem.nl om alle verhalen van deelnemende akkerbouwers te zien. Op social media kunt u de campagne volgen via #jouwvoedingsbodem