Jaarverslagen

CZAV maakt elk jaar een jaarverslag waarin de leden en geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden over de prestaties van CZAV. In het jaarverslag vind je een toelichting op de jaarcijfers van afgelopen boekjaar en daarnaast de visie van CZAV voor komende jaren. Vragen als 'Wat heeft CZAV afgelopen boekjaar bereikt?' en 'Welke activiteiten worden komende periode uitgevoerd?' worden beantwoord in het jaarverslag.

Jaarverslag 2020/2021

CZAV heeft een uitstekend financieel jaar achter de rug. Na terugleggen van € 2,5 miljoen nakorting naar leden en afnemers resteert ruim € 6,4 miljoen nettowinst. Bovendien werd dit boekjaar de eerste uitbetaling van € 1,5 miljoen aan de leden gedaan. CZAV is een solide onderneming: operationeel en financieel. Dat is belangrijk voor de nabije toekomst. De coöperatie zal haar rol moeten aanpassen om de leden ook in de toekomst te kunnen ondersteunen in teelt en afzet van landbouwproducten.

Download het jaarverslag