Jaarverslagen

CZAV maakt elk jaar een jaarverslag waarin de leden en geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden over de prestaties van CZAV. In het jaarverslag vind je een toelichting op de jaarcijfers van afgelopen boekjaar en daarnaast de visie van CZAV voor komende jaren. Vragen als 'Wat heeft CZAV afgelopen boekjaar bereikt?' en 'Welke activiteiten worden komende periode uitgevoerd?' worden beantwoord in het jaarverslag.

Jaarverslag 2021/2022

In het najaar van 2021 besloot CZAV als coöperatie om de voorraadhoudende functie als speerpunt te hanteren voor het inkoopbeleid van meststoffen voor het voorjaar en de zomer van 2022. Dit was alleen mogelijk door de riante financiële positie. CZAV sluit het boekjaar 2021/2022 af met een uitstekend resultaat van € 15,4 miljoen na belasting. Voorafgaand aan de afsluiting van het financiële jaar werd in twee stappen een correctie op de kunstmestprijzen en een hoge nakorting verstrekt, in totaal € 6 miljoen.

Download het jaarverslag