Verlies geen mineralen na de teelt van maïs

Telers zijn verplicht een vanggewas te zaaien na de teelt van maïs op zand- of lössgrond. Maar welke mogelijkheden zijn er?

CZAV wordt partner in Meatless project

CZAV onderzoekt in samenwerking met Meatless hoe de teelt van veldbonen verder geoptimaliseerd kan worden. 

Rassenadvies Wintertarwe oogst 2020

CZAV beschikt over nieuwe proefveldresultaten van de verschillende wintertarwerassen in uw teeltgebied.

Wij zoeken kandidaten voor onze ledenraad!

CZAV is op zoek naar nieuwe kandidaten voor de ledenraad. Heeft u interesse?

Doe mee aan de Nationale Bodemtop

Als agrariër zien we u daar graag bij de Nationale Bodemtop in Rotterdam.

Werkzaamheden Wemeldinge & Dinteloord

In de komende periode vinden er werkzaamheden plaats rondom locatie Wemeldinge en Dinteloord.

Betere bewaring en een langer uitstalleven

Een Fysium-behandeling helpt de versheid, stevigheid en sappigheid van de appel te behouden.

Maximale aandacht voor de bodem

We zien in de praktijk dat het meerjarige gebruik van NeOsol wel degelijk een effect heeft op de bodemstructuur.

Het juiste grasmengsel voor een optimale ruwvoerproductie

Grasland is een belangrijke eiwitbron voor jouw eigen vee. Kies daarom voor het juiste grasmengsels met de vernieuwede rassenadvies Extra Grasmengsel folder.

Tweede ophaalronde lege big bags & landbouwfolie

Velen maakten begin mei al gebruik van de mogelijkheid om op een verantwoorde wijze lege big bags in te leveren. Zoals eerder aangekondigd is, wordt nu een tweede inzamelronde georganiseerd.

2Last