Open Dag CZAV/Rusthoeve op 21 juni

Tijdens de Open Dag laten we de nieuwste ontwikkelingen zien van gewassen in transitie.

Waar gaat biodiversiteit naartoe?

Het doel is om op termijn biodiversiteit te belonen, waardoor telers meer aan biodiversiteitsherstel kunnen doen.

Heb jij al een voedselveiligheidscertificaat?

Tegenwoordig vereisen de meeste afnemers van oogstproduct een certificering van de teelt.

Wil jij je licentie verlengen?

CZAV organiseert een aantal interessante bijeenkomsten in het kader van spuittechniek. Deze bijeenkomsten tellen mee voor de licentieverlenging Veiligheid & Techniek.

Nieuw systeem vervoersbewijs dierlijke mest

Vanaf 2023 wordt het vervoer gemeld met een realtime en digitaal Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM).

Veehouderij Studiedag als vanouds

Afgelopen jaar gooide corona roet in het eten en daarom was het fijn om weer 40 enthousiaste veehouders te mogen ontvangen.

CZAV neemt haar verantwoordelijkheid

Het boekjaar 2021/2022 bleek een jaar met een bijzonder resultaat voor CZAV van € 15,4 miljoen na belasting.

Verhoging van de stikstofefficiëntie

Via stikstofbindende bacteriën of via de productie van kunstmest komt het de landbouw binnen, maar hoe verhogen we de stikstofefficiëntie?

Hoe vul jij het bouwplan in?

Veel wintertarwe en wintergerst is gezaaid, maar daarmee is het bouwplan voor oogst 2023 nog niet volledig ingevuld.

Vernieuwd rassenadvies maïszaad

De folder CropSeeds Maiszaad is weer beschikbaar voor het nieuwe seizoen.

13Last