Graszaad

Eiwitproductie op het eigen bedrijf wordt steeds belangrijker. Niet alleen vanuit een circulaire landbouw, maar ook veehouders zien het belang. De productie van eiwitrijk ruwvoer bepaalt mede het bedrijfsresultaat. We streven naar een maximale drogestofopbrengst van eigen bodem. Met het juiste grasmengsel kan het beste resultaat behaald worden en zo ontstaat een grasrijk rantsoen met veel eiwit van eigen land.

Uitgelicht: Extra Grasmengsels

Het is niet eenvoudig om het beste grasmengsel te kiezen. Daarom heeft CropSolutions de beste rassen samengesteld van de Rassenlijst. Naast de opbrengst bij beweiden en maaien wordt er ook gekeken naar landbouwkundige eigenschappen als kroonroestresistentie, standvastigheid en winterhardheid. In de folder vind je een keuzeschema dat je helpt het juiste grasmengsel te kiezen voor jouw doel.

Bekijk de folder

Klaver voor meer grasproductie

Een gras-klavermengsel heeft veel potentie om eiwit te produceren. Het toevoegen van klaver bij extensieve bemesting leidt tot extra stikstofbinding. Zo kan witte klaver 150 kg stikstof per hectare binden en rode klaver tot wel 300 kg per hectare. Bovendien heeft klaver een goede opkomst en een relatief snelle doorgroei. Steeds meer veehouders zaaien daarom een gras-klavermengsel in plaats van alleen gras.

Meer weten?

Verplicht vanggewas na maïs op zand

Na de oogst van maïs op zandgrond is het verplicht hierna een vanggewas te telen. Hiermee wordt de uitspoeling van stikstof in het najaar en in de winter voorkomen. Een te grote uitspoeling kan nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Geschikte vanggewassen zijn onder andere Italiaans raaigras, wintergerst, winterrogge, wintertarwe, bladrammenas en bladkool.

Bestellen?

CZAV Klantenportaal

Via het CZAV Klantenportaal heb je toegang tot de webdiensten van CZAV: Mijn oogst, Mijn mineralen en (andere) ledendiensten. Bovendien kan je direct online bestellen. Ben je al klant maar nog geen account voor het CZAV Klantenportaal? Vraag deze dan online aan.

Via de app

Heb je een account bij het CZAV Klantenportaal dan is het plaatsen van een bestelling extra makkelijk! De app is beschikbaar via: App Store (iOS) en Play Store (Android).

Telefonisch

Je kunt ook direct contact opnemen met een van onze collega's. Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op 0113 62 90 01