Veldbonen

De lokale eiwitbron

Eiwitproductie op het eigen bedrijf wordt steeds belangrijker. Zeker in het kader van kringlooplandbouw, waarbij wordt gestreefd naar het sluiten van mineralenkringlopen en rendabele regionale afzet. De teelt van winter- en zomerveldbonen is een mooie voorvrucht die vroeg afrijpt en stikstof nalevert. Met opbrengsten van 5 tot 8 ton per hectare en een eiwitgehalte van 25 tot 32% is de eiwitopbrengst erg hoog. Veldbonen zijn zeer geschikt als krachtvoervervanger voor rundvee. Ook wordt de veldboon steeds meer ingezet als plantaardige eiwitbron voor de humane consumptie. 

Voordelen van veldbonen

  • Nalevering stikstof voor volgende teelt
  • Zorgen voor intensief doorgewortelde bodem
  • Hogere opbrengstpotentie van eiwit
  • Betere mogelijkheid voor een succesvolle volgteelt

Bodem

Bodem

Veldbonen groeien goed op leem- en kleigronden, maar zijn groeizaam op alle
grondsoorten. De veldboon is gevoelig voor structuurschade. Een goed gestructureerde en doorluchte bodem is belangrijk om goede wortelknobbeltjes te krijgen. Hierin is de pH-waarde belangrijk voor de beschikbaarheid van voedingselementen en een goede groei.

Zaaiadvies

Het advies is om veldbonen niet te vroeg te zaaien, vanwege gevoeligheid van ziekten en een te vroege bloei. Voor het zaaien van de veldbonen is een egaal, niet al te fijn zaaibed vereist (vergelijkbaar met graan). Om de plant een grotere weerstand tegen vorstschade te bezorgen is een voldoende diepe zaai noodzakelijk.

Bemesting

Veldbonen vragen weinig stikstof, omdat het een vlinderbloemig gewas is en zelf stikstof uit de lucht kan binden. Een kleine startgift van 30-50 kg N/ha is aan te raden. Afhankelijk van de bodemvoorraad is een fosfaatgift van 60-80 kg P2O5/ha aan te raden. Het advies voor de kaligift is afhankelijk van het K-getal en de grondsoort 150-180 kg K2O/ha. Voor de vitaliteit en de weerbaarheid van het gewas, is het goed om het magnesium- en mangaangehalte in de gaten te houden.

Gewasbescherming

Tundra en Tiffany zijn gezonde rassen met goede ziekteresistenties. Er zijn voor de teelt van veldbonen voldoende middelen toegelaten om de teelt te laten slagen. Het is belangrijk om alert te zijn op de bladrandkever, bladluis en bonenkever. Daarnaast is het slim te controleren op de volgende schimmels: sclerotiënrot, botrytis en roest. Pas geen insecticiden toe tijdens de bloei, aangezien de bevruchting van de bloemen afhankelijk is van de bestuiving.

Oogst

Afhankelijk van het groeiseizoen kunnen winterveldbonen gedorst worden vanaf begin/half augustus en zomerveldbonen vanaf eind augustus/begin september. Er kan met de combine geoogst worden. Dit is een voordeel ten opzichte van andere peulvruchten. 

Bewaring

Veldbonen kunnen ingekuild worden als veevoer. Het is raadzaam om een inkuilmiddel toe te voegen om bewaarverliezen te beperken. Droge veldbonen kunnen los gestort bewaard worden. Ook kunnen de bonen direct na de oogst gemalen worden en kan het gemalen product worden ingekuild.

Bestellen?

CZAV Klantenportaal

Via het CZAV Klantenportaal heb je toegang tot de webdiensten van CZAV: Mijn oogst, Mijn mineralen en (andere) ledendiensten. Bovendien kan je direct online bestellen. Ben je al klant maar nog geen account voor het CZAV Klantenportaal? Vraag deze dan online aan.

Via de app

Heb je een account bij het CZAV Klantenportaal dan is het plaatsen van een bestelling extra makkelijk! De app is beschikbaar via: App Store (iOS) en Play Store (Android).

Telefonisch

Je kunt ook direct contact opnemen met een van onze collega's. Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op 0113 62 90 01