Sorghum

Sorghum als ruwvoergewas

De teelt van sorghum is nog niet vanzelfsprekend in Nederland, hoewel het een van de oudste graansoorten ter wereld is. In de landen om ons heen is het een zeer bekend gewas, zoals een graangewas in Frankrijk en een bio-energiegewas in Duitsland.

In Nederland is sorghum geschikt als ruwvoergewas. De teelt is ten opzichte van andere nieuwe ruwvoergewassen eenvoudig, het vergt weinig arbeid en kan met de huidige, bekende mechanisatie gerealiseerd worden. Ook hebben we steeds meer te maken met klimaatverandering en diverse milieumaatregelen. Deze graansoort bezit hiervoor enkele eigenschappen die ook in Nederland zeer positief uitpakken.

Tot op heden wordt sorghum veelal naast de teelt van maïs en gras verbouwd. Een combinatie van bekende ruwvoergewassen met sorghum geeft een mooi rantsoen. Er zijn al enkele rassen beschikbaar en er zit veel ontwikkeling in de veredeling van betere rassen voor het Nederlandse klimaat.

Teeltadvies

De teelt van sorghum komt vrijwel overeen met de teelt van maïs. Het zaad is kleiner, waardoor er met een bieten-, cichorei-, of maïszaaimachine met aangepaste schijven gezaaid moet worden. Het zaaitijdstip ligt in mei, om voldoende temperatuur te hebben tijdens de kiemperiode. De oogst vindt plaats in september of oktober en de sorghum kan met een normale veldhakselaar gehakseld en vervolgens ingekuild worden.

Maïs versus sorghum

Er zijn andere rassen nodig in Nederland dan in het buitenland vanwege het klimaat. CZAV heeft de nieuwste rassen beschikbaar. Op dit moment bieden deze rassen de hoogste drogestofopbrengst in combinatie met de hoogste zetmeelopbrengst en vergeleken met maïs een hoger suiker- en eiwitgehalte. Tevens is de vezelstructuur langer waardoor sorghum een zeer mooie structuurbron is die een goede pensprik levert.

Voordelen van sorghum

 • De teelt is eenvoudig, vergelijkbaar met de teelt van maïs
 • Hoge drogestofopbrengst, hoog eiwit- en suikergehalte
 • Veel meer structuurwaarde dan maïs
 • Minder extra eiwit en structuur bronnen nodig
 • Zeer smakelijk voor rundvee door het hoge suikergehalte
 • Opbrengstzekerheid, ook in minder groeizame jaren

Milieutechnisch ook zeer gunstig

 • Lagere waterbehoefte dan maïs en gras
 • Lagere stikstofbehoefte dan maïs en gras
 • Stikstofopname gaat (t.o.v. maïs) de hele zomer door
 • Zeer sterk wortelstelsel, goed bestand tegen zowel droogte als nattigheid
 • Intensief wortelstelsel dat meer organische stof achter laat dan maïs
 • Sorghum loopt na de oogst weer uit en blijft in leven totdat het vriest

Beknopte teelthandleiding

Zaaitijdstip Begin mei - begin juni
Zaaizaad hoeveelheid 250.000 - 275.000 zaden/ha
Zaaimethode

Rijen van 50 of 75 cm

Bieten-, cichorei-, maïszaadmachine

Onkruidbeheersing Een keer spuiten en/of twee keer schoffelen
Bemesting

100 kg N

50 kg P2O5

300 kg K

Oogsttijdstip september - oktober
Oogstmethode Gangbare veldhankselaar voor silage