Klaver

Meer gras door klaver

Eiwitproductie op het eigen bedrijf wordt steeds belangrijker. Het past prima in een zelfvoorzienende landbouw die streeft naar een lagere kostprijs per kilo melk. Door de goede opkomst, relatief snelle doorgroei, het vermogen tot stikstofbinding en de hoge voedingswaarde biedt klaver een goed perspectief.

Stikstofbinding met vlinderbloemigen

Klaver is een vlinderbloemige plant. Vlinderbloemigen binden stikstof uit de lucht. Witte klaver kan 150 kg stikstof binden per hectare. Rode klaver kan tot wel 300 kg per hectare binden. Deze stikstof komt weer vrij in de bodem en komt direct ten goede aan het gras. Door klaver in een graslandmengsel op te nemen, kan de stikstofgift verlaagd worden zonder dat de opbrengst achterblijft. Klaver blijft stikstof afgeven, zodat het grasland groeizaam blijft. Hierdoor heeft roest aan het eind van het groeiseizoen geen kans en blijft het gras extra smakelijk. Uit proeven is gebleken dat de opname en melkproductie toeneemt.

Klaversoorten en zaaiadviezen

Er zijn meerdere soorten klavers. De meest gebruikte zijn de rode en witte klaver, maar de klavers kunnen ook gemengd worden. Rode klaver is geschikter voor maaipercelen. Witte klaver past beter bij beweiding. Het is belangrijk om kleine hoeveelheden te mengen om ontmenging in de zaaibak te voorkomen. Het optimale zaaiadvies hangt af van het NLV-getal van de grondsoort. Rode klaver is minder standvastig dan witte klaver en verdwijnt na een aantal jaren uit de zode. Bovendien kan rode klaver minder goed tegen berijden.

Aandachtspunten bij klaver

  • Klaver moet goed ontwikkeld zijn, voordat het de winter ingaat.
  • Klaver heeft een voldoende hoge bodemtemperatuur nodig om te kiemen en kan doorgaans tot uiterlijk half september gezaaid worden.
  • Klaver moet ondiep gezaaid worden (maximaal 1 cm diepte).
  • Let op de juiste pH-waarde van de bodem (minimaal 5,5).
  • Klaver is een kalibehoeftig gewas.
  • Alleen (kleine) drijfmestgift in het voorjaar, na de tweede snede niet.
  • Let op het middelengebruik bij onkruidbeheersing.

Toepassing & advies

Klaversoort Toepassing Zaaiadvies Maaihoogte

Witte klaver (Riesling, Rivendel)

Beweiden 3-4 kg/ha 5-6 cm
Rode klaver (Pavo, Rozeta) Maaien 5-6 kg/ha 7-8 cm

Het is belangrijk om kleine hoeveelheden te mengen om ontmenging in de zaaibak te voorkomen. Het optimale zaaiadvies hangt af van het NLV-getal van de grondsoort.

Bestellen?

Mijn CZAV

Via Mijn CZAV heb je toegang tot de webdiensten van CZAV: Mijn oogst, Mijn mineralen en (andere) ledendiensten. Bovendien kan je direct online bestellen. Ben je al klant maar nog geen account voor Mijn CZAV? Vraag deze dan online aan.

Via de app

Heb je een account bij Mijn CZAV dan is het plaatsen van een bestelling extra makkelijk! De app is beschikbaar via: App Store (iOS) en Play Store (Android).

Telefonisch

0113 62 90 01 gewasbescherming, meststoffen, smeermiddelen, zaaigranen en -zaden
0113 62 90 09 dieselolie bestellingen en vragen m.b.t. transportplanning
0113 62 90 05 veevoer bulk bestellingen