Wageningen Food Safety Research is op zoek naar (mycotoxinen) veldgegevens

Wageningen Food Safety Research (WFSR) voert een meerjarig onderzoek uit naar het correct en vroegtijdig kunnen voorspellen van de besmetting van granen met mycotoxinen.

Waterhuishouding verbeteren met pendelaars

De afvoerende capaciteit van regenwormen en met name de pendelaar is buitengewoon.

CZAV en CAV De Wieringermeer fuseren onder de naam FarmPlus

De coöperaties CZAV (Wemeldinge) en CAV De Wieringermeer (Wieringerwerf) gaan de toekomst gezamenlijk in.

Vul vanaf nu de areaalopgave in

Om goed voorbereid aan de oogst te beginnen, vragen wij de certificering te controleren en de arealen granen, zaden en peulvruchten op te geven.

Geef grasland en daarmee vee een boost

Een goede meststof ontwikkeld voor toepassing op grasland vanaf de tweede snede is NUTRI BOOSTER.

Wordt stikstofmineralisatie steeds belangrijker?

Na een aantal jaar neemt de mineralisatie weer toe en zal de plant beschikbare stikstof bij niet-kerende percelen op hetzelfde niveau zijn als van geploegde grond.

CZAV en Casibeans nemen volgende stap in eiwitstrategie met overname Termont & Thomaes

Met ingang van 2 mei 2024 gaan de drie partijen samen de ketens van lokaal geteelde gewassen verder integreren en uitbouwen: van veld tot voedingsindustrie.

De meerwaarde van landschapselementen

Landschapselementen zoals akkerranden en heggen, maar ook vanggewassen en stikstofbindende gewassen of braakliggend land zorgen voor voedsel en veiligheid voor bestuivers.

Ga jij voor plaatsspecifiek bemesten?

De INTERRA®Scan biedt telers de mogelijkheid om op maat gemaakte taakkaarten te creëren voor variabele bemesting.

Maak kennis met Maxammon grain gerst voor vleesvee

Tot 15 mei 2024 ontvang je bij een bestelling van minimaal 2 ton Maxammon grain gerst voor vleesvee een gratis overall.

2Last