Hoe bemesting de plantweerbaarheid kan beïnvloeden

Het is vooral belangrijk dat de verschillende elementen voldoende aanwezig en beschikbaar zijn en in balans met elkaar.

Ben jij goed voorbereid op de eerste snede?

Nu temperaturen weer langzaam oplopen gaan de meesten denken aan de voorjaarssnede, want een goede snede is cruciaal voor optimaal ruwvoer.

Spelen groeiregulatoren een rol in het afhardingsproces van groenbemesters?

Kleinere laat gezaaide groenbemesters lijken beter tegen vorst te kunnen dan fors ontwikkelde groenbemesters.

Welke verwarringstechnieken in de fruitteelt werken het best?

Verwarringstechniek past in een residuarme teelt. Door deze techniek kunnen we insecten als de fruitmot makkelijker onder controle houden.

CZAV en Royal Koopmans gaan voor duurzaam transport met eerste schip op HVO 100 biobrandstof

Al zo'n drie jaar werken we samen met Royal Koopmans aan de verduurzaming van alle schakels in de graanketen.

Biodiversiteit versterken met minimale inspanning

Het vergroten van biodiversiteit hoeft niet altijd veel te kosten. Het zit ook vooral in een verandering in gedrag en acceptatie dat de akker en zeker de randen er niet altijd strak bij moeten liggen.

Coöperatief denken biedt perspectief voor de toekomst

Zo’n 800 geïnteresseerden waren aanwezig tijdens de CZAV algemene ledenvergadering op 2 februari in de Zeelandhallen in Goes.

Telers kunnen hun onderzoekswensen indienen

Tot en met 31 maart 2024 kunnen telers hun onderzoekswensen indienen bij BO Akkerbouw.

Voorkoopactie kuilfolie

Profiteer tot en met vrijdag 16 februari van onze scherpe kuilfolievoorkoop. Tijdens de voorkoop hebben we ook afwijkende lengtematen beschikbaar.

Seizoensverloop en ophalen retouren winterzaaitarwe

Vanaf half januari wordt winterzaaitarwe die nog over is actief retour gehaald, zoveel mogelijk bij uitleveren van bestellingen.

First3Last