Eerste hulp bij ritnaaldenschade

Het is belangrijk om voor een langetermijnstrategie te kiezen en preventieve maatregelen uit te voeren om te zorgen dat de ritnaaldpopulatie op een acceptabel niveau blijft.

Het stageverhaal van Suzanne

Benieuwd hoe de stage van Suzanne is verlopen? Lees hier het stageverhaal van Suzanne.

HAK stimuleert keuze voor lokaal geteelde peulvruchten

De Nederlandse kidneyboon die door CZAV geleverd wordt, staat centraal in de nieuwe campagne van HAK.

Nedertarwe van Koopmans en CZAV een groot succes

Twee jaar geleden bundelden Koopmans en CZAV hun krachten in de vorm van een nieuw, duurzaam concept: Nedertarwe. 

Vierde seizoen Natuurakker van start

Verschillende ontwikkelingen komen samen in het strokenteeltproject Natuurakker 2.0, dat het vierde seizoen ingaat.

Slim watermanagement met sensoren

Steeds meer telers investeren in maatregelen om zoet water in de winter op te slaan om in het voorjaar en zomermaanden te kunnen gebruiken.

Van een reactieve naar proactieve teelt

Telers kunnen met de nieuwste technieken al eerder inschatten of bepaalde problemen aangepakt moeten worden.

Tips voor bemesting van grasland

De bemesting van grasland komt in beeld vanaf een temperatuursom van 200.

Bezorgservice vanaf 6 maart

Vanaf 6 maart 2023 wordt onze bezorgservice voor zaaigranen, gewasbeschermingsmiddelen, (kunst)meststoffen en andere stukgoederen weer geïntensiveerd.

Hoe meten en belonen we biodiversiteit?

Voor bedrijven in de keten is de Biodiversiteitsmonitor een wetenschappelijk onderbouwd instrument om telers te belonen voor inspanningen op het gebied van biodiversiteit.

First3Last