Actueel

Beste landbouwkundige praktijken

/ Categorieen: Nieuws, Memo's

Op dinsdag 15 januari 2019 organiseert Precisiebemesting Zuid-Holland de landbouwkundige praktijk voor kringlooplandbouw op WUR locatie Westmaas. Tijdens deze dag worden de drie pijlers van circulaire landbouw toegelicht. De praktijkervaring van de akkerbouwer staat hierbij centraal. Zo wordt bijvoorbeeld uitgelicht hoe precisiebemesting met circulaire meststof wordt toegepast. Ook wordt op deze dag de nieuwste sleepslangmachine en spaakwielinjector gepresenteerd.

CZAV zal ook aanwezig zijn op deze kringloopdag als kennispartner. Tijdens de kennissessie wordt gemotiveerd waarom investeren in groenbemesting loont. Door het inzaaien van groenbemesters wordt onder andere de bodemvruchtbaarheid verbeterd en de mengsels houden ook het organische stofgehalte op peil. Dit alles speelt natuurlijk een belangrijk rol in de kringlooplandbouw.

Na de kennissessies is er voldoende tijd om over infomarkt te lopen en de diverse machines te bekijken. Loop gerust even langs bij de CZAV stand als u meer vragen heeft of advies wilt over kringlooplandbouw.

Wilt u de (gratis) kringloopmiddag bijwonen? Stuur een e-mail naar blc@precisiebemesting.nl

Bekijk het volledige programma hier.

Wanneer? Dinsdag 15 januari 2019
Tijd? 13:00 tot 17:00 uur
Locatie? WUR locatie Westmaas, Groeneweg 3, 3273 LP Westmaas

Beste landbouwkundige praktijken