Graszaad

Eiwitproductie op het eigen bedrijf wordt steeds belangrijker. Niet alleen vanuit een circulaire landbouw, maar ook veehouders zien het belang in. De productie van eiwitrijk ruwvoer bepaalt mede het bedrijfsresultaat. We streven naar een maximale drogestofopbrengst van eigen bodem. Met het juiste grasmengsel kan het beste resultaat behaald worden en zo ontstaat een grasrijk rantsoen met veel eiwit van eigen land.

Uitgelicht: Extra Grasmengsels

Het is niet eenvoudig om het beste grasmengsel te kiezen. Daarom heeft CropSolutions de beste rassen samengesteld van de Rassenlijst. Naast de opbrengst bij beweiden en maaien wordt er ook gekeken naar landbouwkundige eigenschappen als kroonroestresistentie, standvastigheid en winterhardheid. In de folder vind je het keuzeschema die je helpt het juiste grasmengsel te kiezen voor jouw doel.

Bekijk de folder

Klaver voor meer grasproductie

Een gras-klavermengsel extra heeft veel potentie om eiwit te produceren. Het toevoegen van klaver bij extensieve bemesting leidt bijvoorbeeld tot extra stikstofbinding. Zo kan witte klaver 150 kg stikstof per hectare binden en rode klaver tot wel 300 kg per hectare. Bovendien heeft klaver een goede opkomst en een relatief snelle doorgroei. Steeds meer veehouders zaaien daarom een gras-klavermengsel in plaats van alleen gras.

Verplicht vanggewas na maïs op zand

Na de oogst van maïs op zandgrond is het verplicht hierna een vanggewas te telen. Hiermee wordt de uitspoeling van stikstof in het najaar en in de winter voorkomen. Een te grote uitspoeling kan nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Geschikte rassen zijn Italiaans raaigras, Engels raaigras, Westerwolds raaigras, bladrammenas, gele mosterd, rogge of een combinatie.

Doorzaaien

Voor percelen met een holle stand is het graszaadmengsel Extra Doorzaai geschikt vanwege de stikstofcoating die zorgt voor een snelle kieming en vlotte ontwikkeling van het jonge gras. De maanden september en oktober zijn het meeste geschikt om door te zaaien en geeft het beste resultaat.

Mijn CZAV

Via Mijn CZAV heb je toegang tot de webdiensten van CZAV: Mijn oogst, Mijn mineralen en (andere) ledendiensten. Bovendien kan je direct online bestellen. Ben je al klant maar nog geen account voor Mijn CZAV? Vraag deze dan online aan.

Bestellen

Via de app

Mijn CZAV App

Heb je een account bij Mijn CZAV dan is het plaatsen van een bestelling extra makkelijk! De app is beschikbaar via: Apple (iOS) en PlayStore (Android).

Voordelen

Telefonisch

0113 62 90 01 gewasbescherming, meststoffen, smeermiddelen, zaaigranen en -zaden
0113 62 90 09 dieselolie bestellingen en vragen m.b.t. transportplanning
0113 62 90 05 veevoer bulk bestellingen

Contact