Wat is het gevolg van de nitraatrichtlijn voor jou?

Deel jouw ervaringen of visie en de gevolgen van de maatregelen op jouw bedrijf met het ministerie om kracht bij te zetten aan de alternatieve plannen van BO Akkerbouw.

Inkuilen is vakmanschap

Regelmatig treedt er broei op in de maïskuil. Broei heeft als gevolg extra verlies van de voerderwaarde. Ook betekent broei minder smakelijke kuilen.

Opbrengst cichorei afhankelijk van perceelskeuze

Een hoge inulineopbrengst hangt namelijk vaak samen met de juiste perceelskeuze.

Collega's maken leerlingen warm voor het telersvak

Doel van deze goedbezochte bijeenkomst was het delen van kennis en de jongeren te informeren over ons mooie vakgebied

Vanggewasverplichting uitgesteld op zand- en lössgrond

De uiterste inzaaidatum van vanggewassen na maïs op zand- en lössgrond wordt opgeschoven naar 31 oktober.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van meststoffenregelgeving 2022-2030

Nederland loopt achter volgens de richtlijnen van de EU

CZAV investeert extra in jonge ondernemers

Wij investeren graag in jonge ondernemers, door met Has Hogeschool en partners, een opleiding aan te bieden

Veel belangstelling voor de ruwvoermiddag in Sommelsdijk

Het was goed alkeer weer eens te spreken over nieuwe ontwikkelingen

Het winterseizoen komt er aan, tijd om je te verdiepen in de nieuwe rassenfolder

Alle cijfertjes op een rij en de introductie van een aantal nieuwe rassen.

Succesvolle samenwerking met HAK op het gebied van het certificaat “On the way to PlanetProof”

Wij zijn trots op de mooie samenwerking tussen onze telers en HAK

13Last