Bodemverbeteraars

Bodemverbeteraars zorgen voor een goede nutriëntenvoorziening en voldoende organische stof in de bodem. Hierdoor worden de wortelharen gestimuleerd en is er een verbeterde opname van nutriënten. In het algemeen hebben bodemverbeteraars een positief effect op de bodemgezondheid of andere bodemeigenschappen.

Neosol

In Nederland is voldoende voeding voor het bodemleven de beperkende factor. Neosol is een product dat de bodem voedt op dezelfde manier als plantenwortels. Het product is makkelijk toepasbaar, te gebruiken in de biologische landbouw en goed te combineren met de teelt van groenbemesters. Neosol activeert het bodemleven en zorgt voor betere bodemstructuur, behoud van organische stof, betere ontwatering en betere beworteling.

Optiroot

De bodemverbeteraar Optiroot wordt toegepast bij het zaaien of planten in een rijtoepassing. De humus- en fulvinezuren in dit product zijn afkomstig van Leonardite en zorgen voor een betere vochtvoorziening van de jonge wortel. Ook stimuleren ze de ontwikkeling van gunstige micro-organismen. Het product is toepasbaar als bodem- dompelbehandeling of in de voedingsoplossing. 

HumiKick

HumiKick is een vloeibaar product en bevat 12% humuszuren en 3% fulvinezuren afkomstig van Leonardiet. Leonardiet wordt gezien als de kwalitatief beste bron van humuszuren. HumiKick leidt to een snelle verbetering van de bodemomstandigheden op gebied van binding voedingselementen, vochtvasthoudend vermogen en stimuleren van bodembacteriën en -schimmels.

Organische mest

Organische meststoffen krijgen steeds meer plaats in de gedachte van kringlooplandbouw. Zo hebben we gezien dat bij de toepassing van organische mest de bewerkbaarheid, het bodemleven en de organische stof toeneemt. Compost bevat de meeste organische stof, maar geeft niet direct meer voeding aan het gewas. Vaste mest bevat veel organische stof en meer directe voedingstoffen voor het gewas. Het stro uit vaste mest moet eerst worden omgezet door het bodemleven, voordat het bijdraagt aan de verhoging van de organische stof in de bodem.

Meer weten?

Bestellen?

Mijn CZAV

Via Mijn CZAV heb je toegang tot de webdiensten van CZAV: Mijn oogst, Mijn mineralen en (andere) ledendiensten. Bovendien kan je direct online bestellen. Ben je al klant maar nog geen account voor Mijn CZAV? Vraag deze dan online aan.

Via de app

Mijn CZAV App

Heb je een account bij Mijn CZAV dan is het plaatsen van een bestelling extra makkelijk! De app is beschikbaar via: App Store (iOS) en Play Store (Android).

Telefonisch

0113 62 90 01 gewasbescherming, meststoffen, smeermiddelen, zaaigranen en -zaden
0113 62 90 09 dieselolie bestellingen en vragen m.b.t. transportplanning
0113 62 90 05 veevoer bulk bestellingen