Groeiverbeteraars

Groeiverbeteraars zijn producten die op natuurlijke wijze de groei van een plant ondersteunen. Deze producten zorgen voor een verbeterde plantweerbaarheid, waardoor ze een unieke aanvulling geven op meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Groeiverbeteraars kunnen een plant dus ook minder afhankelijk maken van bemesting en gewasbescherming, omdat de plant weerbaarder is tegen allerlei vormen van stress.

Een plant ondervindt stress door biotische factoren (veroorzaakt door levende organismen, zoals schimmels, insecten, onkruiden) en abiotische factoren (veroorzaakt door natuurlijke factoren als voeding, vocht, temperatuur, licht). De meeste groeiverbeteraars stimuleren het natuurlijke afweermechanisme in een plant, waardoor stress minder vat krijgt op de groei en productie.

Qua werkingswijze zijn ze vaak in te delen in plantversterkers en bodemverbeteraars. Plantversterkers versterken het afweermechanisme, terwijl bodemverbeteraars zorgen voor een verbeterde wortelontwikkeling, bodemgezondheid of andere bodemeigenschappen. 

Bodemverbeteraars

Bodemverbeteraars zorgen voor een goede nutriëntenvoorziening en voldoende organische stof in de bodem. Hierdoor worden de wortelharen gestimuleerd en is er een verbeterde opname van nutriënten. In het algemeen hebben bodemverbeteraars een positief effect op de bodemgezondheid of andere bodemeigenschappen.

Meer weten?

Plantversterkers

StressImmune

StressImmune bevat aminozuren en een combinatie van planteigen koolhydraten, eiwitten, vitamines en planthormoon-achtige stoffen. Hierdoor is het breed inzetbaar tegen (abiotische) stress. Een preventieve inzet schakelt het planten-immuunsysteem in, waardoor ziekten en plagen sterker worden afgeweerd. Ook curatief heeft StressImmune zijn werking.

SilicaPro

SilicaPro is een biostimulant op basis van het element Silicium, aangevuld met ondersteunende mineralen. Deze sporenelementen versterken de celwanden (passieve verdediging) en schakelen verdedigingsmechanismes aan (actieve verdediging). Hierdoor heeft SilicaPro een zeer brede preventieve werking tegen allerlei vormen van abiotische stress. 

Algaforce

Algaforce wordt preventief geadviseerd voorafgaand aan en direct na de bloeiperiode. Het is een plantversterker op basis van zeewierextract (Ascophylum nodosum) en sporenelementen. De anti-stress stoffen uit deze bruine zeewiersoort in combinatie met de toegevoegde stikstof, magnesium, borium en molybdeen versterkt de plant.

AminoBoost en AminoPlant

AminoBoost en AminoPlant zijn producten op basis van aminozuren. Dit zijn de bouwstenen van eiwitten en peptiden worden gevormd uit ureum in de plant. Ze zijn daarmee de belangrijkste energieleveranciers voor een plant. In perioden van stress kan de vorming van aminozuren stil komen te liggen, waarmee ernstige groeiremming op kan treden. 

Bestellen?

CZAV Klantenportaal

Via het CZAV Klantenportaal heb je toegang tot de webdiensten van CZAV: Mijn oogst, Mijn mineralen en (andere) ledendiensten. Bovendien kan je direct online bestellen. Ben je al klant maar nog geen account voor het CZAV Klantenportaal? Vraag deze dan online aan.

Via de app

Heb je een account bij het CZAV Klantenportaal dan is het plaatsen van een bestelling extra makkelijk! De app is beschikbaar via: App Store (iOS) en Play Store (Android).

Telefonisch

Je kunt ook direct contact opnemen met een van onze collega's. Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op 0113 62 90 01