Organische meststoffen

Organische meststoffen zijn meststoffen met een natuurlijke oorsprong uit plantaardige of dierlijke afkomst. In organische meststoffen zitten veel mineralen, wat naast kunstmest voor een goede aanvulling van nutriënten in de bodem zorgt. Er zijn verschillende soorten organische meststoffen, we kunnen onderscheid maken in: dierlijke mest, groenbemesters, gewasresten, compost, bodemverbeteraars en overige organische reststromen. Een voordeel van organische mest is dat het de organische stofbalans verhoogt. En dat leidt tot een betere bodemstructuur, een beter vochthoudend vermogen, vergroot de nutriëntenbuffercapaciteit van de bodem en het stimuleert het bodemleven.

Uitgelicht: dunne fractie

Dunne fractie, een prima inzetbare meststof in de basis van veel teelten. De verhouding stikstof, fosfaat en kali kan meer mogelijkheden bieden voor toepassing van organische mest in het bouwplan. Dunne fractie ontstaat bij scheiding van drijfmest of digestaat. De methode die gebruikt wordt om mest te scheiden, alsmede de samenstelling van drijfmest, zorgen voor het verschil gehaltes.

Dierlijke mest

Dierlijke mest kent een enorm scala, omdat het om verschillende samenstellingen gaat. Zo kennen we vaste als vloeibare mest. Vaste mest kan geleverd worden van onder andere varkens, rundvee, digestaat en champost. Champost behoort tot vaste mest en bestaat uit een combinatie van kalk, stro, paarden- en kippenmest. Vloeibare mest is beschikbaar als varkens-, rundvee- en kippendrijfmest.

Groenbemesters

Groenbemesters behoren ook tot de organische meststoffen. Ze staan met stip op nummer 1 van manieren om organische stof in de bodem aan te voeren. Bepaalde soorten kunnen extra stikstof in de grond vastleggen. Het gewas beschermt de grond tegen regen en wind (verslemping, verstuiving, uitspoeling en erosie) en zorgt voor toevoer van organische stof. Ook kan een groenbemester de beheersing van aaltjes vergemakkelijken.

Gewasresten

Stro en andere gewasresten verhakselen kan een toegevoegde waarde zijn om organische stof vast te houden. In de gewasresten die overblijven na een teelt zit nog stikstof. Als deze onderwerkt worden, komt bijvoorbeeld bij het verteren extra stikstof vrij.

Compost

Compost bestaat uit organisch materiaal van planten en organismen dat is verteerd. Het levert extra organische stof, met behulp van compost wordt de bodemstructuur, bewerkbaarheid en de lucht-waterhuishouding verbeterd. Het is belangrijk om na te gaan hoe de kwaliteit van de compost is.

Voordelen organische mest

  • Extra organische stof aanvoeren met behulp van compost verbetert de bodemstructuur, bewerkbaarheid en de lucht-waterhuishouding
  • Hogere toediening organische stof mogelijk dan bij groenbemesters of door stro hakselen
  • Verhoogde bodemvruchtbaarheid en bedrijfszekere opbrengst
  • Verhoogde weerbaarheid tegen weersinvloeden
  • Beter bestand tegen natte en droge perioden

Bestellen?

CZAV Klantenportaal

Via het CZAV Klantenportaal heb je toegang tot de webdiensten van CZAV: Mijn oogst, Mijn mineralen en (andere) ledendiensten. Bovendien kan je direct online bestellen. Ben je al klant maar nog geen account voor het CZAV Klantenportaal? Vraag deze dan online aan.

Via de app

Heb je een account bij het CZAV Klantenportaal dan is het plaatsen van een bestelling extra makkelijk! De app is beschikbaar via: App Store (iOS) en Play Store (Android).

Telefonisch

Je kunt ook direct contact opnemen met een van onze collega's. Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op 0113 62 90 01