Vollegrondsgroenten

Vollegrondsgroente telers kunnen bij CZAV terecht voor hoogwaardige producten en teeltbegeleiding. We adviseren over de teelt van sluitkool, broccoli, bloemkool, boerenkool en diverse slasoorten, met een specialisatie in spruitkool. De spruitkoolteler teelt direct voor de consument. Die consument is kritisch en stelt hoge eisen aan het product. Als teler moet je dus weten wat je doet, hoe je deze teelt slim aanpakt. Daar weet ons bijzonder grote team aan spruitkoolspecialisten het fijne van. Ze kan je begeleiden met de juiste stappen.

Vinger aan de pols in spruitkool

In de teeltbegeleiding adviseren op basis van ervaring en kennis vanuit eigen onderzoek. Vooral insectenbeheersing krijgt onze aandacht. We zijn scherp op luizen, aardvlooien, trips, koolvlieg en koolmot. In het seizoen tellen we wekelijks de druk van deze laatste drie soorten en krijgen we met een teeltmonitoringstool goed in beeld wat de druk van deze insecten is. Het Koolvliegvoorspelmodel bijvoorbeeld helpt je een goede voorspelling te maken van de 2e en 3e vlucht van de koolvlieg. Met de CZAV Teeltalert app hou je een actueel beeld van de druk van de meest voorkomende ziekten in koolgewassen. Tijdens het teeltseizoen sturen we ook een teeltbericht, waarin de actua uit de praktijk worden toegelicht, vaak met een gericht advies. Daarnaast bezoekt onze adviseur samen met jou de percelen om vinger aan de pols te houden.

Gerichte bemesting en gewasbescherming

CZAV streeft naar een geïntegreerde aanpak in de teelt. Wij weten dat een gezonde bodem sterke vitale planten voortbrengt die weerbaar zijn tegen invloeden van buitenaf. Die weerbaarheid kunnen we ondersteunen en bevorderen door een uitgebalanceerde bemesting en toepassing van verschillende plantversterkers. CropActiv biostimulanten en Foliplus bladmeststoffen kunnen de koolplant op een slimme manier helpen versterken. Ook gewasbeschermingsmiddelen zetten we niet onnodig in. Hoe beter je de stand van je gewas in beeld hebt, hoe gerichter je daarmee om kan gaan. Is het wel nodig om te handelen, dan kiezen we voor de meest adequate middelen.

Onderzoek voor een optimale opbrengst

CZAV onderzoekt onder andere nieuwe teeltsystemen, die telers kunnen helpen hun opbrengst te optimaliseren. Daarbij wordt er actief rekening gehouden met een minimale belasting van milieu en leefomgeving. Er wordt onder andere gekeken naar de verschillen tussen niet-kerende grondbewerking en ploegen of wat fertigatie bemesting doet ten opzichte van volvelds bemesten. Een gezonde bodem met een goede structuur is van vitaal belang voor de ontwikkeling van het gewas. In diverse proeven testen we de effecten van bodemverbeteraars en de beworteling van groenbemesters. Ook bekijken we de mogelijkheden voor de aanvoer en verwerking van organische stof in de bodem.

Voldoen aan de eisen van de keten

De keten in de landbouw van toelevering tot afzet stelt telers hoge eisen aan de kwaliteit van producten en aan de teeltwijze. Telers worden gestimuleerd om hun teeltproces PlanetProof uit te voeren. Daarnaast worden telers door de overheid verplicht gesteld om stikstof vast te gaan leggen in de bodem. CZAV geeft advies over hoe je renderend kunt telen én aan de gestelde eisen kunt voldoen. Denk aan het opstellen van residu arme teeltschema’s en CO2-reductie en energiebesparing door niet-kerende grondbewerking of de inzet van reststromen voor bemesting, zoals organische mest.

Producten en diensten

CZAV biedt een breed assortiment producten voor de vollegrondsgroenteteelt. Van (kunst)meststoffen tot gewasbescherming en bedrijfsartikelen. Uit dat assortiment kiezen we de best passende producten en middelen voor jouw teelten, waarbij het boerenrendement voorop staat. Ontdek ook het pakket aan diensten, waarmee we de opbrengst van de teelten kunnen optimaliseren.

Nieuws

Meer nieuws