Fruitteelt

In de fruitteelt wordt, net als in alle andere sectoren van de landbouw, gezocht naar teeltrendement met een duurzame aanpak. Dat doen fruittelers onder andere door de biodiversiteit te stimuleren en zo bijen en andere nuttige insecten aan te trekken. We willen met zo min mogelijk input en impact op het milieu, een zo hoog mogelijke productie halen. Onder de naam Goed boeren, goed beheren bieden we een duidelijke visie met tools om tot een verdere verduurzaming van de teelt te komen, onder andere door het stimuleren van de natuurlijke evenwichten.

Ziekten en plagen te slim af

Fruittelers krijgen in de teelt te maken met ziekten en plagen. Zo staat vruchtschurft al jaren in de top tien van meest voorkomende ziekten en plagen. En elk jaar zien we schade door insecten. CZAV zet in op een geïntegreerde aanpak (Integrated Crop Management) van de teelt. Dat betekent dat in ons advies alle aspecten van de teelt zo slim mogelijk op elkaar afgestemd worden. Biologische, mechanische of chemische toepassingen combineren we voor het beste resultaat voor de teler en de minste impact op de omgeving.

In samenwerking met CropSolutions en CAF doet CZAV onderzoek naar innovaties op het gebied van onder andere gewasbescherming, bemesting en teelt - en bewaartechnieken in appels, peren en zacht fruit. Zo experimenteren we op regionale demo- en proefvelden en op het proefbedrijf Randwijk bijvoorbeeld met nieuwe groene gewasbeschermingsmiddelen. Ook werken we aan de bodemweerbaarheid door de inzet van plantversterkers en biostimulanten en zoeken we naar nieuwe resistente fruitrassen die minder vatbaar zijn voor biotische stress. Inmiddels heeft onderzoek al nieuwe rassen opgeleverd die minder gevoelig zijn voor schurft en meeldauw.

Verbeterde bewaring

Ook nieuwe toepassingen om de bewaring van fruit te verbeteren, worden getest. Fysium is zo’n nieuwe toepassing, dat ervoor zorgt dat appels hun hardheid behouden. Daarnaast verlengt het het uitstalleven van de vrucht. Het fruitteelt team van CZAV heeft alle kennis over deze techniek in huis en kan je voorzien van meer informatie.

Nieuw leven in je bodem

Intensief telen vraagt veel van de bodem. Een uitdaging ligt dan ook in het aanpakken van bodemmoeheid door het bodemleven en -weerbaarheid te vergroten. Dit kan op verschillende manieren. Om het organische stofgehalte op peil te houden of te verhogen wordt er steeds meer gebruik gemaakt van vaste mest, compost, champost en bodemverbeteraars zoals Calcifert-S en NeoSol.

Alles in huis voor de fruitteelt

CZAV biedt fruittelers specifieke meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en gewas ondersteunende artikelen zoals pluk- en snoeimateriaal, plantopstand, hagelnetten en regenkappen. Ons team aan specialisten geeft professioneel advies over alle uitdagingen binnen de fruitteelt. Op de hoogte blijven van de trends? In het Fruitteeltbericht van CZAV lees je alle noviteiten en actua en krijg je tips bij de ontwikkelingen in de teelt.

Fysium, ruimtebehandeling voor steviger, sappiger fruit

Fysium is toegelaten voor ruimtebehandeling van appels na de oogst. Het is de meest zuivere vorm van 1-MCP, waardoor de appels hun kwaliteit zo lang mogelijk behouden. Fysium wordt door gekwalificeerde medewerkers toegepast. Fysium onderscheidt zich van andere toepassingen met 1-MCP door de nauwkeurige toepassingsapparatuur en controle op werkzaamheid achteraf. De dosering is exact afgestemd en bereidt in eigen laboratorium. Het product wordt vanaf buiten de koelcel, door middel van een generator, toegediend en middels een slangetje in de koelcel gebracht. Daardoor komen zowel de medewerker als mensen in de directe omgeving niet in aanraking met het product. Na de toepassing wordt de effectiviteitscontrole uitgevoerd door de CAF.  

Meer weten?

Nieuws

Meer nieuws