Fysium

De bewaring van fruit is een vak apart. Fruit wordt op een lage temperatuur bewaard onder speciale condities, veelal ULO of DCA, om te afzet te spreiden. Met een goede, luchtdichte koelcel wordt een eerste stap gezet naar een goede bewaring. Voor verdere verbetering van de bewaarbaarheid kiezen we voor de toepassing van Fysium. De rijping van het fruit wordt dan op de ultieme manier stilgezet. Ook op fruit in de mechanische koeling kan de toepassing van Fysium de bewaarduur enkele maanden verlengen.

Hoe werkt het?

Fysium is een product met als werkzame stof 1-MCP. Deze stof werkt in de bewaring op de receptoren van ethyleenproductie en vertraagt daardoor het verouderingsproces van appels. Met als gevolg dat het fruit langer zijn hardheid, goede smaak en achtergrondkleur behoudt. Daarnaast wordt met Fysium het uitstalleven extra verlengd. 

Behandeling

Een groot voordeel is dat Fysium buiten de koelcel aangemaakt wordt en direct met een slang in de cel wordt gebracht. Zowel de medewerker als de omgeving lopen geen gevaar, omdat het niet noodzakelijk is de koelcel te openen tijdens de behandeling. Met de hightech generator wordt de Fysium gecontroleerd en gedoseerd in de cel gepompt. 

Werkwijze

De verkoop en uitvoering van Fysium-behandelingen loopt via de CropSolutions partners. Een belangrijke service bij de verkoop van Fysium is het analyseren van de vruchtkwaliteit op het moment van behandelen en bovendien na een uitstalperiode. Om dat te bepalen wordt een onbehandeld monster vergeleken met een behandeld monster. Voor deze analyses is in Waardenburg een lab en klimaatkamer ingericht, waar de monsters worden bewaard bij een constante temperatuur en luchtvochtigheid. 

De rol van CZAV & CAF

Binnen het gehele Fysium proces is de CAF verantwoordelijk voor het analyseren van de vruchten, het verwerken van de gegevens en het terugkoppelen van de resultaten naar de klant. Daarnaast heeft de CAF nauw contact met de afdeling Food & Biobased Research (FBR) van de Wageningen Universiteit over onder andere bewaarcondities afhankelijk van ras, seizoen en kwaliteit. Bij CZAV kun je terecht voor een Fysium-behandeling. Onze fruitteelt specialisten zijn gecertificeerd om deze behandelingen uit te voeren.

In beeld: Fysium toepassen

Na de oogst is het kwestie van het fruit op de beste manier in de koelcel te krijgen. Daarbij is de koeling en bewaring net zo belangrijk. Om het proces van bewaring zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt een Fysium-behandeling uitgevoerd. Zo’n behandeling helpt om de versheid, stevigheid en sappigheid van de appel te behouden. In deze video laten Manuel en Bas je zien hoe Fysium wordt toegepast in de cel. De Fysium wordt in de cel gebracht met de Fysium-generator waar een cartridge in zit. Daarop staan de specificaties van het ras, de koelcel en de teler. Vooraf worden monsters genomen om te kijken of de cel geschikt is.

Bestellen

CropSolutions is de exclusieve leverancier van Fysium®. Distributie vindt plaats via de bij CropSolutions aangesloten partners, waaronder CZAV. 
Je kunt terecht bij onze fruitteeltadviseurs voor een deskundig advies en bestellingen.