Nieuws

Bezorgservice vanaf 6 maart

Vanaf 6 maart 2023 wordt onze bezorgservice voor zaaigranen, gewasbeschermingsmiddelen, (kunst)meststoffen en andere stukgoederen weer geïntensiveerd.

Hoe meten en belonen we biodiversiteit?

Voor bedrijven in de keten is de Biodiversiteitsmonitor een wetenschappelijk onderbouwd instrument om telers te belonen voor inspanningen op het gebied van biodiversiteit.

Efficiënt planten bemesten met stikstofbinders

Nadat de bacterie zich heeft gevestigd in de plant, zal een geleidelijke stikstofgift vrijkomen gedurende de teelt.

CO2-voetafdruk van zuivel verlagen

De nieuwe producten zijn optioneel toe te voegen aan het mengvoer om de methaanproductie in de pens te reduceren.

Zorgvuldig omgaan met het rendement van de teler

Ruim 800 leden waren 3 februari aanwezig in de Zeelandhallen om de algemene ledenvergadering van CZAV bij te wonen.

Open Dag CZAV/Rusthoeve op 21 juni

Tijdens de Open Dag laten we de nieuwste ontwikkelingen zien van gewassen in transitie.

Waar gaat biodiversiteit naartoe?

Het doel is om op termijn biodiversiteit te belonen, waardoor telers meer aan biodiversiteitsherstel kunnen doen.

Heb jij al een voedselveiligheidscertificaat?

Tegenwoordig vereisen de meeste afnemers van oogstproduct een certificering van de teelt.

Wil jij je licentie verlengen?

CZAV organiseert een aantal interessante bijeenkomsten in het kader van spuittechniek. Deze bijeenkomsten tellen mee voor de licentieverlenging Veiligheid & Techniek.

Nieuw systeem vervoersbewijs dierlijke mest

Vanaf 2023 wordt het vervoer gemeld met een realtime en digitaal Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM).

2Last