Nieuws

Ondanks het weer toch drukte op Uiendag

Diverse proeven aan bezoekers gepresenteerd en actuele zaken over de teelt besproken.

Welk inkuilmiddel moet je kiezen voor snijmais?

Wees op tijd met het bestellen van inkuilmiddelen, dan heb je je materialen op tijd in huis!

Van zaaien tot broden. Een duidelijk inzicht in de keten.

De gezusters de Snayer leggen uit waarom ze Nedertarwe telen. 

Fysium heeft een grote meerwaarde voor de peren- en appelteler

Zeker als je kijkt naar de kwaliteit van je fruit en de strategie van bewaring!

Waarom is phytophthora zo hardnekkig?

Door de vele neerslag en lange bladnatperiodes van de afgelopen weken is te zien hoe snel phytophthora aardappelen kan infecteren.

Bezoek het Sensus Cichorei Event!

Cichorei is een teelt die innoveert en de toekomst vol vertrouwen tegemoet ziet. Kom kijken en luisteren tijdens het Sensus Cichorei Event op 25 augustus.

Hogere effectiviteit bij vernieuwde NUCROP-machine

Afgelopen winter is hard gewerkt om de NUCROP-machine verder te optimaliseren door de software en applicatoren verder te ontwikkelen.

Wat kunnen we onthouden van PPS Beter Bodembeheer?

PPS Beter Bodembeheer heeft in de loop der jaren allerlei tools ontwikkeld om telers te helpen bij een betere, gezondere bodem.

Hoe zorg ik voor een geslaagd vanggewas?

We hebben te maken met een laat jaar, dus mogelijk zijn gewassen nog niet klaar om gerooid te worden op 1 oktober.

Meld je aan bij STORL voor inzameling lege verpakkingen

Lege gespoelde cans van gewasbeschermingsmiddelen worden nu via het bedrijfsafval afgevoerd, maar in het kader van duurzaamheid kan dit ook prima worden gerecycled.

2Last

Content