Nieuws

Hoe kunnen we korstvorming voorkomen?

Korstvorming kan met name voorkomen worden door het zaaibed niet te fijn te maken.

Gebruik jij de juiste spuittechniek en doppen?

Driftreductie is een belangrijke maatregel om emissie van gewasbescherming naar het oppervlaktewater te verminderen.

Update fusietraject CAV De Wieringermeer en CZAV

Ongeveer een half jaar geleden kondigden de twee coöperaties CAV De Wieringermeer en CZAV aan dat een onderzoek naar een mogelijke fusie zou worden opgestart. 

Een goede kuil begint bij een goede bewaring

Een goede kuil is essentieel om uiteindelijk tot een hogere melkgift te komen.

Hoe krijg ik een geslaagde akkerrand?

Er wordt de laatste jaren steeds meer onderzoek gedaan naar de meerwaarde van functionele biodiversiteit.

Vergeet je niet aan te melden voor de STORL-inzameling

We willen alle telers er nog eens op attenderen dat deze inlevermogelijkheid sluit op 31 maart.

Bezorgservice en levertermijnen

Met het zicht op het voorjaar zetten we binnenkort de standaardlevertermijn in het portaal/app op ‘Binnen 2 werkdagen’.

Hoe bemesting de plantweerbaarheid kan beïnvloeden

Het is vooral belangrijk dat de verschillende elementen voldoende aanwezig en beschikbaar zijn en in balans met elkaar.

Ben jij goed voorbereid op de eerste snede?

Nu temperaturen weer langzaam oplopen gaan de meesten denken aan de voorjaarssnede, want een goede snede is cruciaal voor optimaal ruwvoer.

Spelen groeiregulatoren een rol in het afhardingsproces van groenbemesters?

Kleinere laat gezaaide groenbemesters lijken beter tegen vorst te kunnen dan fors ontwikkelde groenbemesters.

First3Last