Nieuws

Veehouderij Studiedag als vanouds

Afgelopen jaar gooide corona roet in het eten en daarom was het fijn om weer 40 enthousiaste veehouders te mogen ontvangen.

CZAV neemt haar verantwoordelijkheid

Het boekjaar 2021/2022 bleek een jaar met een bijzonder resultaat voor CZAV van € 15,4 miljoen na belasting.

Verhoging van de stikstofefficiëntie

Via stikstofbindende bacteriën of via de productie van kunstmest komt het de landbouw binnen, maar hoe verhogen we de stikstofefficiëntie?

Hoe vul jij het bouwplan in?

Veel wintertarwe en wintergerst is gezaaid, maar daarmee is het bouwplan voor oogst 2023 nog niet volledig ingevuld.

Vernieuwd rassenadvies maïszaad

De folder CropSeeds Maiszaad is weer beschikbaar voor het nieuwe seizoen.

Terugblikken op een turbulent jaar voor de coöperatie

Op vrijdag 3 februari 2023 wordt de algemene ledenvergadering van CZAV georganiseerd voor leden van de coöperatie.

Groen de winter over

Een onderdeel van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor komend jaar is de eco-activiteit ‘groenbedekking’.

Hoe pak jij erfemissie aan?

Erfemissie is één van de emissieroutes die nog aandacht vraagt, maar wel ontzettend belangrijk is om tot een toekomstbestendig erf te komen.

Aangepaste openingstijden en bezorgservice

De DC’s Wemeldinge en Dinteloord zijn de winterperiode zoals gebruikelijk geopend. Voor Axel geldt een sluiting van dinsdag 27 december 2022 tot en met maandag 2 januari 2023 en op vrijdag 20 januari 2023.

CZAV betaalt meer dan gemiddeld terug aan haar leden

De uiteindelijk ruime marge die door de sterk stijgende meststoffenmarkt werd behaald was de aanleiding om een prijscompensatie aan de klanten uit te betalen.

First3Last