Nieuws

Terugblikken op een turbulent jaar voor de coöperatie

Op vrijdag 3 februari 2023 wordt de algemene ledenvergadering van CZAV georganiseerd voor leden van de coöperatie.

Groen de winter over

Een onderdeel van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor komend jaar is de eco-activiteit ‘groenbedekking’.

Hoe pak jij erfemissie aan?

Erfemissie is één van de emissieroutes die nog aandacht vraagt, maar wel ontzettend belangrijk is om tot een toekomstbestendig erf te komen.

Aangepaste openingstijden en bezorgservice

De DC’s Wemeldinge en Dinteloord zijn de winterperiode zoals gebruikelijk geopend. Voor Axel geldt een sluiting van dinsdag 27 december 2022 tot en met maandag 2 januari 2023 en op vrijdag 20 januari 2023.

CZAV betaalt meer dan gemiddeld terug aan haar leden

De uiteindelijk ruime marge die door de sterk stijgende meststoffenmarkt werd behaald was de aanleiding om een prijscompensatie aan de klanten uit te betalen.

De kunst van optimaal bemesten

Afgelopen disdag vond ons webinar plaats over bodem en bemesting onder de titel "De kunst van het optimaal bemesten". Kijk hier het webinar terug.

Stikstof binden met één bacterie

Deze bacterie is in staat om stikstof te binden net als de rhizobium-bacterie.

Wat is de kunst van optimaal bemesten?

Aan de hand van diverse voorbeelden van de huidige situatie en de verwachtingen voor het komend jaar is een toelichting gegeven voor stikstof, fosfaat en kalimeststoffen.

Werkt het efficiënt gebruik van zoet water?

Continu een kleine hoeveelheid water dicht bij de wortels, zal de ui zo min mogelijk energie kosten.

Resultaten CHIC-project worden gedeeld

Tijdens het CHIC-Event worden interessante resultaten gedeeld die de cichoreiteelt kunnen helpen toekomstbestendiger te maken.

2Last