Fruitteelt

In de fruitteelt wordt, net als in alle andere sectoren van de landbouw, gezocht naar teeltrendement met een duurzame aanpak. Dat doen fruittelers onder andere door de biodiversiteit te stimuleren en zo bijen en andere nuttige insecten aan te trekken. We willen met zo min mogelijk input en impact op het milieu, een zo hoog mogelijke productie halen. Onder de naam Goed boeren, goed beheren bieden we een duidelijke visie met tools om tot een verdere verduurzaming van de teelt te komen, onder andere door het stimuleren van de natuurlijke evenwichten.

Ziekten en plagen te slim af

Fruittelers krijgen in de teelt te maken met ziekten en plagen. Zo staat vruchtschurft al jaren in de top tien van meest voorkomende ziekten en plagen. En elk jaar zien we schade door insecten. CZAV zet in op een geïntegreerde aanpak (Integrated Crop Management) van de teelt. Dat betekent dat in ons advies alle aspecten van de teelt zo slim mogelijk op elkaar afgestemd worden. Biologische, mechanische of chemische toepassingen combineren we voor het beste resultaat voor de teler en de minste impact op de omgeving.

In samenwerking met CropSolutions en CAF doet CZAV onderzoek naar innovaties op het gebied van onder andere gewasbescherming, bemesting en teelt - en bewaartechnieken in appels, peren en zacht fruit. Zo experimenteren we op regionale demo- en proefvelden en op het proefbedrijf Randwijk bijvoorbeeld met nieuwe groene gewasbeschermingsmiddelen. Ook werken we aan de bodemweerbaarheid door de inzet van plantversterkers en biostimulanten en zoeken we naar nieuwe resistente fruitrassen die minder vatbaar zijn voor biotische stress. Inmiddels heeft onderzoek al nieuwe rassen opgeleverd die minder gevoelig zijn voor schurft en meeldauw.

Verbeterde bewaring

Ook nieuwe toepassingen om de bewaring van fruit te verbeteren, worden getest. Fysium is zo’n nieuwe toepassing, dat ervoor zorgt dat appels hun hardheid behouden. Daarnaast verlengt het het uitstalleven van de vrucht. Het fruitteelt team van CZAV heeft alle kennis over deze techniek in huis en kan je voorzien van meer informatie.

Nieuw leven in je bodem

Intensief telen vraagt veel van de bodem. Een uitdaging ligt dan ook in het aanpakken van bodemmoeheid door het bodemleven en -weerbaarheid te vergroten. Dit kan op verschillende manieren. Om het organische stofgehalte op peil te houden of te verhogen wordt er steeds meer gebruik gemaakt van vaste mest, compost, champost en bodemverbeteraars zoals Calcifert-S en NeoSol.

Alles in huis voor de fruitteelt

CZAV biedt fruittelers specifieke meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en gewas ondersteunende artikelen zoals pluk- en snoeimateriaal, plantopstand, hagelnetten en regenkappen. Ons team aan specialisten geeft professioneel advies over alle uitdagingen binnen de fruitteelt. Op de hoogte blijven van de trends? In het Fruitteeltbericht van CZAV lees je alle noviteiten en actua en krijg je tips bij de ontwikkelingen in de teelt.

Fysium, ruimtebehandeling voor steviger, sappiger fruit

Fysium® is toegelaten in appel voor ruimtebehandeling na de oogst. Door de ruimtebehandeling met Fysium® is het nu mogelijk het uitstalleven van het fruit extra te verlengen.

Toepassing van Fysium® biedt meerdere voordelen:

  • Appels behouden versheid, stevigheid en sappigheid
  • Exact afgestemde dosering, van buiten de koelcel toegepast met de gepatenteerde Fysium®-generator
  • Minder vettige schil
  • Grotere flexibiliteit bij de afzet
  • Toepassing door gekwalificeerde medewerkers

Bestellen
CropSolutions is de exclusieve leverancier van Fysium®. Distributie vindt plaats via de bij CropSolutions aangesloten partners, waaronder CZAV. U kunt terecht bij onze fruitteeltadviseurs voor een deskundig advies en bestellingen.

Nieuws

Meer nieuws

Contact

Foto Ad Zuidweg

Ad Zuidweg

Teamleider fruitteelt

06 51 24 81 49

a.zuidweg@czav.nl

Foto Bas Westmaas

Bas Westmaas

Specialist fruitteelt

06 49 32 89 18

b.westmaas@czav.nl

Foto Manuel Nieuwdorp

Manuel Nieuwdorp

Specialist fruitteelt

06 10 14 17 28

m.nieuwdorp@czav.nl