Nieuws

Meer gebruikers Toolbox emissiebeperking

Uit cijfers van www.toolboxwater.nl blijkt dat steeds meer telers gebruikmaken van de nieuwe toolboxkaarten emissiebeperking.

Algemene Ledenvergadering 2019

Komt u naar de Algemene Ledenvergadering in De Zeelandhallen in Goes op vrijdag 1 februari 2019?

Actie smeerolie

Bij aankoop van 208 liter óf twee keer 60 liter Texaco smeerolie kun je een vatenlekbak bestellen voor slechts €50,-. 

Terugblik op het Jongerensymposium 2018

Meer dan 200 jonge boeren, jongens en meiden, tussen de 16 en 35 jaar uit Zuid Nederland zijn bijeen op het door CZAV georganiseerde Jongerensymposium. 

Nieuwe toolboxkaarten driftreductie

Er zijn verschillende manieren waarop gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Een welbekende route is via drift. 

Aangepaste openingstijden

De DC’s Wemeldinge en Dinteloord zijn de winterperiode zoals gebruikelijk geopend. Voor Axel geldt de sluiting van maandag 24 december 2018 t/m 12 januari 2019. 

Samenvatting veranderingen 2019 gebruiksnormen

We zetten de veranderingen van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021, die bekend zijn, op een rij.

Kringloop in de landbouw: organische mest

De bodem en bemestingsbijeenkomsten zijn weer een uitgelezen moment om dieper in te gaan op het klimaatakkoord.  

Terugblik op de bodemdag

De Bodemdag was met 325 bezoekers een zeer geslaagde dag.

Vernieuwd Rassenadvies Uienzaad

CZAV heeft dit jaar weer het Rassenadvies Uienzaad vernieuwd.

First234Last