De bodemtemperatuur loopt op, tijd voor actie.

Kijk hier voor een overzicht

Vergelijkingsproef met bodemvochtsensoren

In het kader van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) werd een test uitgevoerd met een tiental bodemvochtsensoren.

Wat knaagt er aan mijn wortels?

Het is lastig om de ultieme maatregel tegen ritnaalden te ontdekken, want het hangt af van verschillende factoren.

Vacature intern lid Raad van Commissarissen CZAV

CZAV heeft een vacature voor een lid van de Raad van Commissarissen. Lees meer over de functie en de wijze waarop u kunt solliciteren.

Wat we geleerd hebben van twee jaar Natuurakker

In 2020 zijn CZAV, Cosun en akkerbouwer Eugène van den Eijnden het project Natuurakker gestart, waarin de haalbaarheid van strokenteelt wordt onderzocht.

Bezorgservice vanaf 14 maart

Vanaf 14 maart 2022 wordt onze bezorgservice voor zaaigranen, gewasbeschermingsmiddelen, (kunst)meststoffen en andere stukgoederen weer geïntensiveerd.

Knaagdierbeheersing in 2023

Vanaf 1 januari 2023 ben je verplicht jezelf te certificeren en personeel aanvullend te laten scholen, wanneer men als bedrijf nog rodenticiden wil gebruiken.

Corngold is weer beschikbaar tegen een aantrekkelijke prijs.

Profiteer nog 1 week van dit voordeel!

Drijfmest vroeg met oog op opbrengst en kwaliteit.

Pakt nu alvast je voorsprong bij de ontwikkeling van het gras

Webinar: effectieve spuittechnieken

Volg het webinar 'Effectieve spuittechnieken en praktische oplossingen voor emissiearme toepassingen' op 21 februari.

First3Last