Aan de slag met Actieplan Plantgezondheid

Het doel van het Actieplan Plantgezondheid is om als Nederlandse agrarische sector koploper te zijn in aantoonbare duurzame teeltmethoden en maatschappelijke waardering te krijgen.

Geslaagde hybride Open Dag(en) CZAV/Rusthoeve

Op 7 en 8 juli konden telers de Open Dag(en) van CZAV en Proefboerderij Rusthoeve bezoeken.

Laatste zaterdagopenstelling

Houd rekening met de aangepaste zaterdagopenstelling van de vestigingen.

Masterplan Zoet Water reddingsboei voor verdrogend en verziltend Zeeland

Bijzonder samenwerkingsverband neemt verantwoordelijkheid in aanpak Zeeuws zoetwaterprobleem

Wat is de schade van gele roest?

Er is dit jaar weer redelijk veel gele roest gevonden, ook in rassen die tot een aantal jaren geleden resistent werden geacht.

Achter de schermen bij de Open Dag(en) CZAV/Rusthoeve

Net als voorgaande jaren zijn de voorbereidingen voor de gezamenlijke Open Dag(en) van CZAV en Proefboerderij Rusthoeve in volle gang.

Waarop wordt de groenbemesterkeuze gebaseerd?

CZAV biedt telers slimme groenbemestermengsels, waarmee voldaan wordt aan de eisen van de overheid om een deel van het bouwland in te richten als ecologisch aandachtsgebied

Werkzaamheden Mijn CZAV 18/6 en 19/6

Aanstaande vrijdag 18 juni en zaterdag 19 juni zal in verband met werkzaamheden Mijn CZAV beperkt bereikbaar zijn.

CZAV betaalt 10,8 miljoen euro na op graanoogst 2020

In markten met een hoge volatiliteit bewijst de granenpool van CZAV weer haar nut. CZAV is in staat geweest om de tarwe hoofdzakelijk in de voedingsindustrie af te zetten, met dank aan de telers die zich richten op kwaliteitstarwe.

Phytophthora: herkennen, beheersen en voorkomen

Het is wel duidelijk hoeveel schade phytophthora kan aanrichten. Maar hoe kunnen we het herkennen, beheersen en voorkomen?

First3Last