Akkerranden

Akkerranden kunnen met hun diversiteit aan bloemen en planten verschillende functies hebben. Akkerranden zijn niet alleen voedsel voor bestuivers, broedplaatsen voor akkervogels, recreatieve functie, maar ook ondersteuning van de natuurlijke plaagbeheersing. In de landbouw komen diverse natuurlijke vijanden voor van gewasplagen. Om effectief gebruik te maken van natuurlijke vijanden zullen we ze een handje moeten helpen. Het is nog een hele puzzel welke akkerrandmengsels je het beste kunt kiezen. CZAV en CropSolutions helpen je graag in de zoektocht naar het juiste mengsel.

Rassenadvies Akkerranden en groene braak

Eenjarige mengsels zijn vaak makkelijker om onkruid te onderdrukken, maar hebben het nadeel dat ze te laat bloeien. In het najaar zaaien kan er wel voor zorgen dat de bloemen op tijd bloeien voor natuurlijke vijanden. Meerjarige akkerranden zijn een goed alternatief en bloeien op tijd. Het juiste beheer is hier wel noodzakelijk, want ze vergrassen veel. En een akkerrand met alleen gras voegt weinig toe aan de biodiversiteit. Het gaat om de bloeiende kruiden en bloemen.

Bekijk folder

Bufferstroken en het GLB

In het 7e Actieprogramma wordt gesteld dat er bufferstroken moeten komen te liggen langs sloten. Binnen het GLB kunnen er ook punten behaald worden en een bedrag om deze bufferstroken in te zaaien met een mengsel. Dit kan zowel voor bouwland als langs grasland. Deze bufferstrook moet voor minimaal 25% bedekt zijn met kruiden en vlinderbloemigen, maar mag daar ook volledig uit bestaan.

Lees de teelthandleiding

Biodiversiteit

Tijdens de zomer is er genoeg voedsel te vinden voor de natuurlijke vijanden in de vorm van bladluizen, rupsen, trips, etc. Na de oogst is de vegetatie echter schaars en is er weinig voedsel voor de natuurlijke vijanden. Meerjarige akkerranden kunnen hierbij helpen in de vorm van een schuilplek in de winter voor bijvoorbeeld spinnen en kevers. Natuurgebieden, kleine meerjarige landschapselementen zoals slootkanten en bosjes zijn ook van groot belang als overwinteringsgebied.

Bestellen?

CZAV Klantenportaal

Via het CZAV Klantenportaal heb je toegang tot de webdiensten van CZAV: Mijn oogst, Mijn mineralen en (andere) ledendiensten. Bovendien kan je direct online bestellen. Ben je al klant maar nog geen account voor het CZAV Klantenportaal? Vraag deze dan online aan.

Via de app

Heb je een account bij het CZAV Klantenportaal dan is het plaatsen van een bestelling extra makkelijk! De app is beschikbaar via: App Store (iOS) en Play Store (Android).

Telefonisch

Je kunt ook direct contact opnemen met een van onze collega's. Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op 0113 62 90 01