Groenbemesters

Veel landbouwers kiezen voor de inzaai van groenbemesters om te voldoen aan de vergroeningseisen. CZAV biedt deze telers slimme groenbemestermengsels, waarmee aan de eisen van de overheid wordt voldaan. Behalve een ecologische stimulans helpen deze mengsels ook het organische stofgehalte op peil te houden en te zorgen voor een goede bodem- en plantgezondheid. Het gewas beschermt de grond tegen regen en wind (verslemping, verstuiving, uitspoeling en erosie) en zorgt voor toevoer van organische stof. Ook kan een groenbemester de beheersing van aaltjes vergemakkelijken en kan er in de herfst en winter stikstof mee vastgehouden worden in de bodem. 

Bladrammenas

Bladrammenas kent een snelle start en forse ontwikkeling. De compacte planten kunnen langer blijven staan.

Gele mosterd

Gele mosterd is een degelijke groenbemester. Het gewas komt laat in de bloei en geeft stevige planten met veel massa.

Facelia

Facelia is een aantrekkelijk gewas voor diverse insecten. De groenbemester staat ook wel bekend als bijenbrood.

Wikken

Wikken zijn stikstofbindende groenbemesters. Daarnaast heeft het gewas een goede bodembedekking.

Klavers

Klavers zijn uitermate geschikt voor inzaai onder dekvrucht en kennen een stikstofbindend vermogen.

Japanse haver

Japanse haver kent een snelle groei met intensieve beworteling en heeft een hoge organische stofopbrengst.

Italiaans raaigras

Italiaans raaigras is geschikt voor late zaai. Het gewas is wintervast en daardoor goed om erosie tegen te gaan.

Engels raaigras

Engels raaigras is geschikt voor vroege zaai. Het is de ideale voederwinning en pakt wortelonkruiden aan.

GLB geschikte groenbemesters

De inzet van groenbemesters is een logisch gevolg van de visie van CZAV op duurzaamheid, waar vanuit de overheid en afzet steeds nadrukkelijker het accent op komt te liggen. Door mengsels te kiezen met gewassen die elkaar versterken wordt een invulling gegeven aan de vergroening. De gekozen mengsels kunnen uiteraard ook uitstekend worden gebruikt als reguliere groenbemesters.

Meer weten over GLB en vergroening?

Viterra groenbemesters

De Viterra mengsels combineren de positieve eigenschappen van verschillende soorten groenbemesters en richten zich op de behoefte van het hoofdgewas. Ze dragen bij aan het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het beheersen van ziekten en plagen. Ook kan een mengsel de beheersing van aaltjes vergemakkelijken en kan er in de herfst en winter stikstof mee vastgehouden worden in de bodem. 

Bekijk de flyer

Overwinteren en grondbewerking

Er is steeds meer aandacht voor groenbemesters in combinatie met niet-kerende grondbewerking (NKG) en bedekking van de bodem in de winter. De bodembedekking 'groen houden' is bij NKG veel belangrijker dan een massaal bovengronds gewas. Facelia, wikken, gele mosterd en eventueel Alexandrijnse klaver zijn hiervoor geschikte componenten. De afgelopen jaren heeft CZAV veel ervaring opgedaan met dit onderwerp. Een advies hangt samen met diverse factoren: diversiteit van de bedrijfsopzet, grondsoort, beschikbare mechanisatie, etc. Daarom is het belangrijk al deze factoren in overweging te nemen.

Bestellen?

CZAV Klantenportaal

Via het CZAV Klantenportaal heb je toegang tot de webdiensten van CZAV: Mijn oogst, Mijn mineralen en (andere) ledendiensten. Bovendien kan je direct online bestellen. Ben je al klant maar nog geen account voor het CZAV Klantenportaal? Vraag deze dan online aan.

Via de app

Heb je een account bij het CZAV Klantenportaal dan is het plaatsen van een bestelling extra makkelijk! De app is beschikbaar via: App Store (iOS) en Play Store (Android).

Telefonisch

Je kunt ook direct contact opnemen met een van onze collega's. Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op 0113 62 90 01