Actueel | Nieuws & Agenda

Nieuws

Samenvatting veranderingen 2019 gebruiksnormen

Deze veranderingen staan in het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021 en gaan over wijzigingen in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Het complete overzicht met wijzigingen zal begin februari 2019 compleet zijn.
 

Stikstofgebruiksnorm 2019

 • De stikstofgebruiksnorm voor graszaadteelt van veldbeemdgras op kleigrond wordt voor het eerste teeltjaar verhoogd van 110 kg naar 130 kg stikstof per hectare
 • Het gebruik van de stikstofgebruiksnorm voor groenbemesters wijzigt na 31 juli.
 • U moet de groenbemester uiterlijk op 16 september inzaaien.
 • Teelt u de groenbemester in de periode van 1 augustus tot en met 15 september na een uitspoelingsgevoelig gewas? Dan mag u voor de groenbemester op bouwland, op zand- en lössgrond, maar 50% van de stikstofgebruiksnorm gebruiken.
 • Teelt u de groenbemester in de periode van 1 augustus tot en met 15 september na een niet-uitspoelingsgevoelig gewas? Dan mag u rekenen met de stikstofgebruiksnorm van 100%.
 • U mag rekenen met de stikstofgebruiksnorm voor een graszaadstoppel die in juli of augustus wordt geoogst. Voorwaarde is dat die in het najaar van hetzelfde jaar of in het vroege voorjaar van het volgende jaar wordt vernietigd. De graszaadstoppel zien we dan als groenbemester. U gebruikt daarvoor de stikstofgebruiksnorm die daarbij hoort.
   

Equivalente maatregelen tot en met 2020

 • Vanaf 1 februari is het mogelijk om aan te melden voor deze maatregelen.
 • De equivalente maatregel rijenbemesting in maïs blijft bestaan tot en met 31 december 2020. Vanaf dat moment is rijenbemesting op zand- en lössgronden verplicht voor alle toegediende mest (zowel kunstmest en dierlijke mest) bij maïs die in rijen is geplant. De equivalente maatregel vervalt dan.
 • Stikstofgebruiksnormen: de equivalente maatregel ‘Hogere stikstofgebruiksnormen’ voor kleigrond met hogere opbrengsten blijft tot en met 2019. De extra norm die u mag gebruiken is wel lager dan in 2017.
 • Fosfaatgebruiksnormen: voor suikerbieten, consumptieaardappelrassen, wintertarwe, zomergerst, pootaardappelen, zaai-ui en maïs (fosfaattoestand Neutraal) mag u een hogere fosfaatgebruiksnorm gebruiken bij heel hoge opbrengsten.
 • Fosfaatgebruiksnormen: voor suikerbieten, consumptieaardappelrassen, pootaardappelen, zaai-ui en maïs (fosfaattoestand Laag) mag u een hogere gebruiksnorm gebruiken bij heel hoge opbrengsten: 5 kilogram per hectare per jaar.
   

Uitrijden dierlijke mest en zuiveringsslib 2019

 • De uitrijdperiode van vaste strorijke dierlijke mest op klei- en veengrond op grasland verschuift. In 2019 is dit van 1 februari tot en met 15 september. Het jaar daarop begint de uitrijdperiode twee maanden eerder. Deze duurt dan van 1 december 2019 tot en met 15 september 2020.
 • De uitrijdperiode van drijfmest op bouwland verschuift. Vanaf 2019 is de uitrijdperiode van 15 februari tot en met 15 september.
   

Grasland scheuren of vernietigen 2019

 • Het vernietigen van grasland op zand- en lössgrond mag alleen tussen 10 mei en 1 september als u direct daarna (aansluitend) gras herinzaait. U moet dit uiterlijk op 10 september hebben gedaan. Er is één uitzondering hierop: een aaltjesbeheersend gewas (Tagetes of Japanse haver) voor de teelt van lelies of gladiolen in het volgende voorjaar. In dat geval mag u het grasland vernietigen in de periode van 1 juni tot en met 15 juli.
 • Er is geen vrijstelling meer voor het scheuren van grasland bij schade door dieren die in de zode leven of door extreme weersomstandigheden.
 • Scheurt u grasland na 31 mei voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond? Hiervoor is een korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kilogram stikstof per gescheurde hectare. Die percelen hoeft u niet meer te bemonsteren na het scheuren (scheurmonster).
   

Vanggewas na maïs 2019

 • Heeft u snijmaïs geoogst? Hierna moet u uiterlijk op 1 oktober een vorstbestendig vanggewas ingezaaid hebben op zand- of lössgrond. Dit kan door grasonderzaai in de hoofdteelt of door inzaai van een vorstbestendig vanggewas.

Kijk voor de meest actuele infomatie op de RVO website of raadpleeg uw CZAV adviseur.

CZAV viert 90 jaar!

In 2019 viert CZAV haar 90-jarig jubileum. Al 90 jaar hebben we als doel om de belangen van de teler te behartigen. Negen decennia van hard werken, scherp blijven op ontwikkelingen in de landbouw en die vertalen naar de persoonlijke bedrijfsvoering van de teler in Zuid-Nederland. En met succes, want wij staan dagelijks duizenden telers bij met raad en daad bij hun teelten. Dat succes willen we vieren, met ons personeel én met jou!

Dit en meer nieuws ontvangen? Abonneer je dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda