Nieuws

Uien informatieavond

U bent van harte welkom op dinsdag 13 december 2016 om 19.30 uur op onze informatieavond voor uientelers.

Melding verdachte transacties chemicaliën

Sommige producten met chemicaliën kunnen, naast hun dagelijkse toepassingen, ook misbruikt worden door criminelen. Terroristen gebruiken deze producten bijvoorbeeld om explosieven te maken.

Meer gras door klaver

Eiwitproductie op het eigen bedrijf wordt steeds belangrijker. Het past prima in een zelfvoorzienende landbouw die streeft naar een lagere kostprijs per kilo melk.

Wanneer starten met het zaaien van wintergranen?

De omstandigheden zijn momenteel ideaal om het land onder droge omstandigheden te bewerken en eventueel in te zaaien met een volggewas.

Kuilmanagement

Meer opbrengst halen van mais- en grasland en het beperken van verliezen zijn de speerpunten van Akkerbouwmatige Ruwvoerteelt.

Vanggewassen zaaien

Teelt u maïs op zandgrond, dan bent u verplicht hierna een vanggewas te telen.

Plantversterkers en bodemverbeteraars

CropActiv is de productlijn van CropSolutions met bewezen plantversterkers en bodemverbeteraars.

First5456