Nieuws

Voorschotprijs granen 2017

De graanoogst is dit jaar extreem vroeg gestart met de oogst van wintergerst op 20 juni.

Al snel werden onder invloed van het droge warme weer meer percelen gedorst. Deze percelen waren niet altijd voor 100% rijp. In veel partijen waren nog behoorlijk veel groene korrels aanwezig, waardoor er veel extra aandacht in de bewaring nodig was. De kwaliteit van de geleverde wintergerst was in tegenstelling tot oogst 2016 goed. Gemiddeld liggen de opbrengsten rond het meerjaarlijks gemiddelde, maar met een grote spreiding. Op sommige droge zandgronden vielen de opbrengsten niet mee. 

Selfie actie CZAV Open Dag 2017

Ben je familie, vriend, vriendin of een kennis van Janet Van Oostenbrugge? Check dan haar BBQ agenda, want zij is namelijk de gelukkige winnaar van de Weber Combi BBQ set ter gelegenheid van de selfie actie tijdens de CZAV Open Dag 21 juni jl. op Rusthoeve.

Eerste wintertarwe geoogst 2017

CZAV ontving op 9 juli de eerste wintertarwe van oogst 2017. Nooit eerder werd zo vroeg in het jaar tarwe aangeleverd.

Waarom organische bodemverbeteraars toedienen?

Extra organische stof aanvoeren met behulp van compost verbetert de bodemstructuur, bewerkbaarheid en de lucht-waterhuishouding

CZAV Open Dag in alle opzichten toekomstbestendig

Ruim 2.500 bezoekers en meer standhouders dan ooit waren 21 juni jl. aanwezig op de 18de editie van de open dag van CZAV en proefboerderij Rusthoeve.

Graanoogst 2017 gestart

Graanoogst 2017 is dinsdag 20 juni jl. gestart met de oogst van wintergerst op Tholen. De gerst werd aangeleverd met een laag vochtgehalte van rond de 12,5%.

CZAV OPEN DAG ACTIE

Bekijk het leven door een groene CZAV bril tijdens de open dag op woensdag 21 juni a.s.! Maak een selfie op de aangegeven SELFIE PUNTEN tijdens de open dag en post deze via social media met #czav. De meest originele selfie wordt beloond met een Weber Bar-B-Kettle combiset!

Voorkom hitte- en droogtestress bij uw gewassen (en uzelf)

De komende week worden wederom warme dagen voorspeld, waarbij de temperatuur boven de 25 graden Celsius uitkomt.

Afwikkeling graanoogst 2016

Oogst 2016 kenmerkte zich door grote verschillen, zowel in opbrengst als kwaliteit. Fusariumaantasting tijdens de bloei, gevolgd door een donkere junimaand lagen hieraan ten grondslag. Dit was het geval in grote delen van Europa, vooral in het noordelijke deel van Frankrijk, België, Nederland en delen van Duitsland. 

Fusarium onderzoek granen: doet u mee?

CZAV ondersteunt een onderzoek van WUR (Wageningen Universiteit & Research) naar een aantal strategieën ter vermindering van schimmelinfecties en gerelateerde mycotoxinen in granen.

First53Last