Groenbemesters

Veel landbouwers kiezen voor de inzaai van groenbemesters om te voldoen aan de vergroeningseisen. CZAV biedt deze telers slimme groenbemestermengsels, waarmee aan de eisen van de overheid wordt voldaan. Behalve een ecologische stimulans helpen deze mengsels ook het organische stofgehalte op peil te houden en te zorgen voor een goede bodem- en plantgezondheid. Het gewas beschermt de grond tegen regen en wind (verslemping, verstuiving, uitspoeling en erosie) en zorgt voor toevoer van organische stof. Ook kan een groenbemester de beheersing van aaltjes vergemakkelijken en kan er in de herfst en winter stikstof mee vastgehouden worden in de bodem.
    
Binnen de regelgeving voor vergroening worden groenbemesters aangeduid als vanggewassen. Aan het gebruik van groenbemesters binnen de vergroening is een aantal voorwaarden verbonden. Op de website van RVO staan deze voorwaarden genoemd. Tevens vindt u hier een overzicht met de door de overheid geadviseerde zaaizaadhoeveelheden van groenbemester.  

Mengselkeuze

  • Bladrammenas (BCA 1 of multiresistent) + Zwaardherik
  • Gele mosterd + bladrammenas
  • Japanse haver + Engels raaigras
  • Viterra mengsels groenbemesters
  • Viterra Universal
  • Viterra Trio
  • Viterra Multikulti 


Benieuwd welke groenbemester het beste past bij u teeltdoel? Gebruik het stroomschema in ons Rassenadvies Groenbemesters voor een passend advies, of neem contact op met onze buitendienst.

Aanbevolen rassen

CSAR nieuw aanbevolen rassen van groenbemesters 2018

Tip

Soedangras of sorghum is als groenbemester een ideale plant, vanwege de intensieve en vooral diepe beworteling en het zeer hoge effectieve organische stofgehalte. CZAV onderzoekt welke resultaten er behaald kunnen worden met Sorghum onder Nederlandse (klimaat)omstandigheden.  

Bestellen

Bestellen kan via de bestelmodule op Mijn CZAV en in de app of stuur een mail naar bestellen@czav.nl. Onze buitendienst kan u een deskundig advies geven bij het maken van de beste keuze.