Groenbemesters

De overheid kan landbouwers verplichten om een deel van hun bouwland in te richten als ecologisch aandachtsgebied. CZAV biedt deze telers slimme groenbemestermengsels, waarmee aan de eisen van de overheid wordt voldaan. Behalve een ecologische stimulans helpen deze mengsels ook de kwaliteit (fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid) van de bodem in stand kan houden of verbeteren. Het gewas beschermt de grond tegen regen en wind (verslemping, verstuiving, uitspoeling en erosie) en zorgt voor toevoer van organische stof. Ook kan een groenbemester de bestrijding van aaltjes vergemakkelijken en kan er in de herfst en winter stikstof mee vastgehouden worden in de bodem.
    
Binnen de regelgeving voor vergroening worden groenbemesters aangeduid als vanggewassen. Aan het gebruik van groenbemesters binnen de vergroening is een aantal voorwaarden verbonden. Op de website van RVO staan deze voorwaarden genoemd. Tevens informeert de overheid op deze site met een lijst voor de geadviseerde zaaizaadhoeveelheden voor groenbemesters.

Assortiment

Bladrammenas PLUS (Bladrammenas BCA1 97% + Zwaardherik 3%)
Gele mosterd PLUS (Gele mosterd 97% + Bladrammenas 3%)
Engels raaigras
Italiaans raaigras
Japanse haver PLUS (Japanse haver 97% + Engels raaigras 3%)
Diverse Viterra mengsels
    
Benieuwd welke groenbemester het beste past bij u teeltdoel? Gebruik het stroomschema in ons rassenadvies Groenbemesters voor een passend advies, of neem contact op met onze buitendienst.

Rasomschrijvingen 

Bladrammenas
Colonel PLUS
Final PLUS
Doublet PLUS

Gele mosterd
Forum PLUS
Saloon PLUS

Andere
Japanse haver PLUS
 

Nieuw aanbevolen rassen

CSAR nieuw aanbevolen rassen van groenbemesters 2018

Landbouwkundige eigenschappen

landbouwkundige eigenschappen bladrammenas

Tip

kennisakker.nl

Vakinformatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze buitendienst.

Bestellen

Bestellen kan makkelijk en snel via de bestelmodule op onze website of telefonisch via onze binnendienst Bestellingen.