Tips voor een succesvolle akkerrand

Het was afgelopen jaar een mooi gezicht wanneer je langs de akkers reed. De stimulering vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) heeft ervoor gezorgd dat het boerenlandschap letterlijk meer kleur heeft gekregen door de vele ingezaaide akkerranden. Hiermee is een goede stap gezet naar herstel van de biodiversiteit. Ontzettend veel natuurlijke vijanden, bijen, vlinders en vogels hebben afgelopen jaar de akkerranden bezocht.

Geslaagde akkerrand

De stand van de akkerranden was door de droogte echter wisselend. Redelijk wat percelen zijn door de lang aanhoudende droogte niet goed opgekomen en er staan soms meer onkruiden dan bloemen. De weersomstandigheden kunnen we helaas niet veranderen. We kunnen wel maatregelen nemen om de akkerrand beter te doen slagen.

Bedrijfsvoering

De verwachting voor de toekomst is dat we zeker in de zomer en het late voorjaar vaker lange droge periodes tegemoet gaan. Een akkerrand bevat zeer fijnzadige gewassen, die in droge perioden moeilijk kiemen. Hiervoor is een goed zaaibed en goede vochtvoorziening ontzettend belangrijk. Kijk aan de hand van jouw bedrijfsvoering en beschikbare tijd of je zaait in het voorjaar, najaar of gaat voor een meerjarig mengsel.

In het voor- of najaar

Heb jij de tijd en werkcapaciteit om in het voorjaar een goed zaaibed te maken en op het juiste moment te zaaien, zaai de akkerrand dan in het voorjaar. Is het lastig om dit op tijd rond te hebben? Zaai dan in het najaar (september-oktober) wanneer alle andere werkzaamheden gebeurd zijn. De kans op een geslaagde akkerrand is groter in het najaar, gezien de betere vochtvoorziening. Onkruiden en met name grassen vormen wel een grotere uitdaging bij zaaien in het najaar. Is de onkruiddruk zeer hoog, kies dan voor een meerjarig mengsel dat op de juiste momenten kan worden gemaaid.

Begin schoon

En het allerbelangrijkste begin schoon! Behandel de akkerrand zoals een biologische teelt. Voordat er gezaaid wordt, moet het perceel vrij zijn van onkruiden. Hierbij geldt een goed begin is zeker het halve werk! Zorg daarnaast voor een fijn zaaibed, anders hebben de fijnzadige gewassen geen kans. Zaai niet te diep (1-2 cm) en rol aan daar waar mogelijk en nodig.

Slim maaibeheer

Met slim maaibeheer kun je zorgen dat de gewassen in de akkerrand een voordeel hebben ten opzichte van onkruiden. Maaien kan zowel in eenjarige als meerjarige akkerranden. Hierbij is de juiste manier van maaien ontzettend belangrijk. In de praktijk zijn dit jaar best wat voorbeelden bekend van verkeerd maaibeheer, waardoor bij een meerjarige akkerrand na één jaar alleen nog maar gras over is of waardoor er dit jaar niks heeft gebloeid. De angst voor onkruiden overwint het op deze momenten, maar dat is niet altijd nodig.

Juiste maaimomenten

Een goede houvast is om de akkerrand als kruidenrijk grasland te behandelen. In het voorjaar (april-mei) groeien onkruiden vaak harder dan de componenten in de akkerrand. Kies dit als één van de maaimomenten, en maai niet te hoog, zodat de kruiden hierna goed kunnen doorgroeien. Een tweede maaimoment (augustus-september) is na de bloei van de kruiden. Dit is belangrijk voor de biodiversiteit en de kruiden vormen voor én tijdens de bloei wortelreserves, die nodig zijn om weer uit te lopen. Als er daarna nog veel onkruiden zijn, en de akkerrand zeer hard gegroeid is, maai dan nog een keer in oktober of begin november. Het is cruciaal dat er genoeg lengte in de akkerrand zit, wanneer het de winter ingaat. Dit maakt de plant robuuster en dat speelt een belangrijke rol in de overwintering van natuurlijke vijanden. Idealiter wordt het maaisel ook nog afgevoerd, zodat de akkerrand verschraalt en geen vergrassing optreedt.  

Meer weten over ons assortiment akkerranden?

Assortiment akkerranden

Tips voor een succesvolle akkerrand