CZAV neemt haar verantwoordelijkheid

Het boekjaar 2021/2022 bleek een jaar met een bijzonder resultaat voor CZAV van € 15,4 miljoen na belasting. Het was een extreem jaar door de sterk oplopende kunstmestprijzen en onzekerheden over voldoende beschikbaarheid. CZAV nam hierin verantwoordelijkheid door voldoende meststoffen in voorraad te nemen. Vanwege de sterke financiële buffer kon CZAV deze positie innemen. De extra marge die hierdoor ontstond is voorafgaand aan de afsluiting van het financiële jaar in correctie op de kunstmestprijzen als compensatie terugbetaald. Er is reserve opgebouwd om komende seizoenen het prijsverloop op te kunnen vangen. Ook is er een hoge nakorting verstrekt. In totaal is € 6 miljoen teruggelegd aan de leden/afnemers. Dit alles in samenhang met een historisch hoge prijs voor de graanpool van € 265,50/1.000 kg voor maaltarwe.

Het was een extreem jaar

Na covid hadden we te maken met onrust op de markt vanwege de oorlog in Oekraïne. Oplopende prijzen moesten worden doorberekend, en waar uit posities extra marges werden behaald, werd dit respectievelijk in mei en november weer terugbetaald aan de boerenklanten via een tussentijdse prijscorrectie.

Wederom groei in organische mest

De afzet van organische meststoffen is gestegen tot een recordhoogte van 854.000 ton, daar waar het vorig jaar 700.000 ton was. Verdere investeringen in borging van planning en processen blijven onze aandacht vragen, en waar mogelijk zullen we verder investeren als onderdeel van één van onze vier strategische pijlers.

Focus op teeltkennis

Transitie in de landbouw blijft ook één van de aandachtspunten van CZAV. Enkele jaren geleden hebben we vastgesteld dat we onze leden het best kunnen ondersteunen door te investeren in kennis om de regelmatig wijzigende wet- en regelgeving te kunnen implementeren op de akker en in de veehouderij. Indirect nemen we deel aan belangenbehartiging in diverse organen, maar focussen we ons overwegend op het ontwikkelen van teeltkennis en de toepassing hiervan door te investeren in mensen en middelen, samen met de partners van CropSolutions.

Ontwikkelingen in deelnemingen

Op dit moment consolideert de markt in België snel. We benutten onze kansen door uitbreiding van ons netwerk in Vlaanderen. Inmiddels hebben we een volledige dekkingsgraad kunnen realiseren in de distributie en collectie. Dit alles in intensieve samenwerking met Luc Pauwels N.V. in Assenede. Ook de afzet en omzet bij de andere deelnemingen in Nederland (Agrea, Agriant, CAV Agrotheek, Vitelia, Agrocultuur en Heyboer) ontwikkelen zich in het algemeen goed. Cebeco Granen heeft met haar gespecialiseerde kennis in de granenmarkt ons door de extreem turbulente granenmarkt geloodst. Nedato maakt op dit moment een zeer belangrijke fase door in de zoektocht naar het bieden van langere termijnperspectieven voor zowel tafel- als AVI-aardappelen. CZAV en haar deelnemingen hebben een groeiend afzetvolume laten zien in vrijwel alle productgroepen: meer granen, meer meststoffen, meer zaden, etc. De omzet steeg van €474 miljoen naar € 648 miljoen.

Algemene ledenvergadering

Op vrijdag 3 februari vindt de algemene ledenvergadering plaats in de Zeelandhallen. De algemene ledenvergadering vindt plaats in de Zeelandhallen in Goes vanaf 18:00 uur of volg de vergadering online vanuit huis om 18:30 uur. Tijdens deze vergadering worden de jaarcijfers gepresenteerd en blikken we terug op afgelopen boekjaar. Klik hier om aan te melden.