Nieuws

Welke drie maïsrassen krijgen de voorkeur?

Uit de ervaring van afgelopen teeltseizoen, de huidige maïskuilanalyses en opbrengstmeting op Proefboerderij Rusthoeve zijn alvast drie voorkeursrassen benoemd.

Hoe geef jij invulling aan het bemestingsplan?

Na de zware regenval kunnen gewassen eindelijk van het land gehaald worden. Telers kunnen nieuwe bestemming geven aan hun lege akkers. Ook wordt er nagedacht over bemestingsplannen voor komend seizoen.

Veel aandacht voor Elekza-project

Inmiddels is er veel aandacht voor het elektronisch behandeld zaaizaad vanuit telers, maar ook vanuit de media. Elekza kan een nieuwe methode zijn voor het verlagen van de ziektedruk in de tarweteelt. 

Vervaagt de lijn tussen gangbaar en biologisch?

Het biologische landbouwareaal groeit, maar kunnen meststoffen die in de gangbare landbouw worden gebruikt ook in de biologische teelt worden ingezet?

Natte periode heeft invloed op zaaigranen

Door de huidige weersomstandigheden is nog niet al het zaaigraan gezaaid. Wat is de stand van zaken?

Omschakeling naar het winterbezorgschema

Vanaf nu wordt de bezorgservice aangepast naar de gebruikelijke leverrondes in de winterperiode.

Goede bewaring van bieten en cichorei na de oogst of tijdens de vorst

Hoe kunnen we het rendement van bieten en cichorei behouden? Met goede afdekmaterialen blijft de oogst beschermd.

Start ombouw Agrimarkt

Nieuwe ontwikkelingen omtrent de overname van Agrimarkt zijn bekendgemaakt door Jumbo.

Agractie brengt beweging

De boeren hebben een goed verlopen demonstratie achter de rug op het Malieveld in Den Haag. CZAV veehouderij specialist vertelt over zijn ervaring.

Verlies geen mineralen na de teelt van maïs

Telers zijn verplicht een vanggewas te zaaien na de teelt van maïs op zand- of lössgrond. Maar welke mogelijkheden zijn er?

First3Last

Theme picker