Nieuws

Ongekende grasopbrengst eerste snede

Op het bedrijf van familie Maas te Moerstraten is een opbrengstmeting van de eerste snede gedaan in het kader van Grass YEN.

Insectenmonitoring: welke systemen kennen we?

Een belangrijk onderdeel van onze ICM-aanpak is monitoring, maar welke monitoringssystemen kennen we?

Terugblik bijeenkomst PlanetProof bruine bonen

Dit jaar wordt voor het eerst onder het PlanetProof-label bruine bonen en kapucijners geteeld, daarom organiseerde CZAV een bijeenkomst voor telers.

Toolboxwater.nl in een nieuw jasje

De website toolboxwater heeft een frisse nieuwe uitstraling gekregen. Op deze website kunnen telers en adviseurs terecht voor praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te beperken.

Aanmelding arealen zaaigraanvermeerdering

Als u de aanmelding bij NAK van uw vermeerderingsareaal nog niet gedaan heeft, doe dit dan zo snel mogelijk.

Jonge boeren en tuinders schrijven manifest land- en tuinbouw van de toekomst

Donderdag 22 april presenteerden de jonge boeren en tuinders een manifest met hun toekomstvisie aan de landbouwspecialisten van de Tweede Kamer.

Hoe zit het bodemvoedselweb in elkaar?

De werking van het bodemvoedselweb bepaalt voor een groot deel de vruchtbaarheid van onze bodem.

Grote respons op vragenlijst BO Akkerbouw

Eind januari werden telers opgeroepen om hun wensen in te dienen voor het nieuwe onderzoek van Brancheorganisatie Akkerbouw.

Wetgeving precursoren

Per 1 februari 2021 is de nieuwe EU-verordening (2019/1148) rondom precursoren voor explosieven van kracht.

Het Kennisloket in Delta Agrifood Business is geopend

Bedrijven, startups, studenten, medewerkers van onderwijsinstellingen en andere belangstellenden kunnen vanaf nu terecht bij het Kennisloket.

First3Last