Nieuws

Vijf tips voor veiligheid tijdens de graanoogst

We willen voor een aantal zaken aandacht vragen die met veiligheid en in het verlengde daarvan direct met gezondheid te maken hebben.

Proef PotaTomorrow toont totaalpakket aan innovaties in de aardappelteelt

In de aardappelproef ‘PotaTomorrow’ wordt de gangbare manier van telen vergeleken met een meer toekomstbestendigere manier van telen.

Sta stil bij je groenbemesterkeuze

Op dit moment wordt er aardig wat onderzoek gedaan naar de positieve effecten van mengsels ten opzichte van enkelvoudige groenbemesters.

Eerste wintertarwe geleverd!

Het weer zorgde voor een snelle afrijping van de vroeg gezaaide wintertarwe.

Grote interesse voor onze fruit demo avond

Veel verschillende gespreksonderwerpen kwamen aan bod.

Meer onderzoek naar organische stof en groenbemesters

De inzichten omtrent organische stof veranderen voortdurend, daarom is het belangrijk om jaarlijks een organische stofbalans op te stellen.

Nieuwe manier van bodem in kaart brengen

Vanaf dit seizoen kunnen we een vernieuwde manier aanbieden om de bodem in kaart te brengen: Interra bodemscan van Syngenta.

Zo kies je de juiste groenbemester

Voor een goede keuze hebben we de groenbemesterfolder ontwikkeld met daarin de belangrijkste eigenschappen en een overzicht van de eenjarige en meerjarige groenbemester(mengsels).

Telers zien transitie in de praktijk tijdens Open Dag CZAV/Rusthoeve

Circa 2.500 bezoekers waren aanwezig op de Open Dag CZAV/Rusthoeve om kennis op te doen over de nieuwste technieken en producten.

Is de bodem werkelijk het buffervat voor vocht?

Om te achterhalen wat de oorzaak is van een mindere bodemstructuur, zullen diverse maatregelen moeten worden ingezet.

First3Last

Content