Nieuws

Gezocht: kandidaten voor de ledenraad

Lijkt het u leuk om mee te praten over o.a. de toekomst van onze coöperatie?

5 redenen om groenbemesters in te zaaien

Groenbemesters worden in het bouwplan opgenomen met als belangrijkste reden het verhogen van biodiversiteit. Waarom zaaien we groenbemesters nog meer?

Langere bewaring van fruit, hoe doe je dat?

Voor verdere verbetering van de bewaarbaarheid kiezen we voor de toepassing van Fysium.

Waarom een vanggewas zaaien?

Om te veel uitspoeling te voorkomen, heeft de overheid regels opgesteld voor maïsland op zandgrond.

Wintertarwe: voor een compleet bouwplan

Met de nieuwe resultaten van proefvelden is het vernieuwde Wintertarwe Rassenadvies opgesteld.

Waarom een bodemscan inzetten?

De bodem is erg complex, diverse parameters bepalen uiteindelijk de groei en opbrengst van jouw gewassen.

Oogstnieuws 2020

CZAV houdt je op de hoogte van de voortgang in de graanoogst met bijbehorende statistieken.

Voorschotprijzen oogst 2020

De voorschotprijzen voor de oogst 2020 zijn vastgesteld.

Wintergerst: voor een vroege oogst

Wintergerst past in diverse bouwplannen door de vroege oogst, arbeidsspreiding en hoge opbrengstpotentie. Past het ook in jouw bouwplan?

Licentie up-to-date houden?

De komende periode organiseert Helix Learning op meerdere momenten verlengingen voor verschillende vakbekwaamheidslicenties.

First3Last