Welke drie maïsrassen krijgen de voorkeur?

De snijmaïsopbrengsten van afgelopen seizoen waren bovengemiddeld. In de meeste gevallen kwamen de hectareopbrengsten ruim boven de 50 ton. De eerste maïskuilanalyses geven een wisselend beeld van kwaliteit. Waarschijnlijk hebben droogtegevoelige percelen te weinig vocht gekregen voor een optimale korrelopbrengst. Bij een lagere verteringscoëfficiënt (VCOS) en een laag zetmeelniveau is een aanvulling in het melkvee- of vleesveerantsoen van maïsmeel, geplette gerst of Sodagrain aan te raden.

Maïszaadverzekering bij vogelvraat

Inmiddels zijn al maïszaadbestellingen voor het komende seizoen genoteerd. Een vroege bestelling geeft zekerheid over beschikbaarheid en ontsmetting. Nieuw dit jaar is de maïszaadverzekering van Limagrain. Bij een ontsmetting van Force in combinatie met Starcover coating wordt het maïszaad vergoed bij een aantasting van 25 procent door vogelvraat. Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden van de verzekering en klik hier voor meer informatie over Starcover.

Top 3

Uit de ervaring van afgelopen teeltseizoen, de huidige maïskuilanalyses en opbrengstmeting op Proefboerderij Rusthoeve zijn alvast drie voorkeursrassen benoemd:

  • LG 31.205  stevig, zeer vroeg met top opbrengst
  • LG 31.219  stevig, vroeg met hoge zetmeel en droge stof opbrengst
  • Benedictio  stevig, betrouwbaar en vroeg met hoge zetmeel en droge stof opbrengst

LG-rassen zijn leverbaar met Force/Starcover coating inclusief maïszaadverzekering. Benedictio (KWS) is leverbaar met Initio Bird protect (ontsmetting tegen vogelvraat) en sporenelementen, zoals zink en mangaan.

Wil je meer advies van onze specialisten? Klik hier.