Vergelijkingsproef met bodemvochtsensoren

Door het gebruik van weerstations kunnen gewassen worden gemonitord en kan er snel worden ingespeeld op wisselende weersomstandigheden. Met weerstations kan op perceelniveau data worden verzameld, waarbij het klimaat wordt gemeten zowel in de bodem als in en boven het gewas. Farm21 is zo'n innovatieve bodemvochtsensor. Met de sensor worden alle cruciale bodemgegevens verzameld en daarmee heeft de teler steeds een goed beeld van wat er op dat moment in zijn percelen gebeurt.

NPPL

In het kader van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) werd een test uitgevoerd met een tiental bodemvochtsensoren. De meetgegevens van de sensoren werden gedurende het seizoen vergeleken met bodemmonsters. Op basis daarvan werd een score tussen 1 en 10 gegeven voor meetnauwkeurigheid. De sensoren zijn geplaatst in twee percelen aardappelen in Wageningen en Dronten.

Meetnauwkeurigheid

Uit de proef blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de sensoren. Niet alle sensoren scoorden boven de 7 voor meetnauwkeurigheid. Farm21 scoorde in de vergelijkingsproef een 7,9. Deze score ligt boven het gemiddelde. Ook werden de sensoren beoordeeld op gebruik. De adviezen die door het platform gegeneerd worden, zijn niet meegenomen in deze proef. In het vervolgonderzoek zal dit onderdeel wel opgenomen worden in de beoordeling.

Waar voor je geld

Wat is de meest geschikte sensor? Dat hangt samen met de eisen van de teler. Niet alleen de mogelijkheden die sensor biedt worden in overweging genomen, maar ook de prijs is een belangrijk aspect. Ook in de prijs zien we veel verschil. Zowel de aanschaf als het jaarlijks abonnement schommelen enorm. Farm21 bevindt zich in de lage prijscategorie en heeft daarmee de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Realistisch

In de proef werd ook de noodzaak duidelijk om meer sensoren in één perceel te plaatsen voor een realistisch beeld van de omstandigheden. Voor sommige sensoren is dit niet rendabel vanwege de prijs. Met een Farm21 sensor is dit wel mogelijk. Het platform van Farm21 zal de komende maanden een paar grote veranderingen ondergaan en een nieuwe sensor is binnenkort verkrijgbaar.

Meer weten over Farm21? Bekijk de pagina of vraag je adviseur naar de mogelijkheden.