Precisielandbouw

Satellietbeelden

Alle abonnementen, met uitzondering van de gratis testversie levert een 8 tal producten/kaarten op en zijn gebaseerd op actueel beeldmateriaal, dat wordt opgenomen met satellieten. In het geval van een beeldgarantie abonnement wordt er een beeld gegarandeerd per 10 of 20 dagen, afhankelijk van het gekozen abonnementstype. Om een beeld te kunnen garanderen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van satellietbeelden. Indien deze niet beschibaar zijn, worden drones ingezet. Alle producten zijn op te vragen en te bekijken via Dacom, Crop-R of Akkerweb.

Drones

Op het moment dat het bewolkt is - en er dus geen gebruik kan worden gemaakt van satellietbeelden - biedt de inzet van drones uitkomst. Drones kunnen in een korte tijd veel informatie verzamelen op detailniveau waardoor bijvoorbeeld ziekten en groeiachterstanden in het gewas tijdig kunnen worden opgemerkt.
 

 

Taakkaarten

Geografische informatiesystemen (GIS) zijn een onmisbaar hulpmiddel om bijvoorbeeld taakkaarten te maken. Hiermee kan de data vertaald worden naar een werkbaar advies. Door gebruik te maken van taakkaarten is het mogelijk de input van (chemische) middelen te beperken door plaats specifiek te spuiten en te bemesten. Ook kunnen er kaarten worden gemaakt om variabel te poten, te zaaien of te planten.

Weerstations

Door het gebruik van weerstations kunnen gewassen worden gemonitord en snel worden ingespeeld op wisselende weersomstandigheden. Met deze weerstations kan op perceelniveau data worden verzameld, waarbij het klimaat wordt gemeten zowel in de bodem als in en boven het gewas. Bovendien kan deze weerdata worden gebruikt om voorspellingen te doen over ziektedruk, bladnat en dauwpunt.

Bodemscans

Naast satellietbeelden en drones is het ook mogelijk om via CZAV bodemscans te maken van je percelen. Een bodemscan brengt de structuur in kaart door het meten en berekenen van diverse fysische en chemische bodemeigenschappen. Door elektrische geleidbaarheid (EC) meet de bodemscan onder andere het vochtgehalte, het organische stofgehalte, de bodemtextuur, het zoutgehalte en het lutumgehalte. Met de verzamelde data kunnen representatieve locaties worden uitgekozen voor bijvoorbeeld bemonsteren, proefrooien of voor een gewasmeting. Ook is het mogelijk om grondmonsters te laten nemen op basis van de gemaakte bodemzonekaart. 

Precisielandbouw folder

Mijn CZAV

Via Mijn CZAV heb je toegang tot de webdiensten van CZAV: Mijn oogst, Mijn mineralen en (andere) ledendiensten. Bovendien kan je direct online bestellen. Ben je al klant maar nog geen account voor Mijn CZAV? Vraag deze dan online aan.

Bestellen

Via de app

Mijn CZAV App

Heb je een account bij Mijn CZAV dan is het plaatsen van een bestelling extra makkelijk! De app is beschikbaar via: Apple (iOS) en PlayStore (Android).

Voordelen

Telefonisch

0113 62 90 01 gewasbescherming, meststoffen, smeermiddelen, zaaigranen en -zaden
0113 62 90 09 dieselolie bestellingen en vragen m.b.t. transportplanning
0113 62 90 05 veevoer bulk bestellingen

Contact