Veel aandacht voor Elekza-project

CZAV voert een unieke pilot uit in Nederland, genaamd Elekza, waarin tarwetelers ervaring kunnen opdoen met elektronisch behandeld zaaizaad. In plaats van zaaizaad chemisch te ontsmetten, wordt het zaad aan alle kanten behandeld met een plasmastraal. Dit is een duurzamere oplossing dan chemisch ontsmetten. De pilot is daarmee een mooi voorbeeld van geïntegreerde teelt.

Chemisch versus elektronen

Het doel van de pilot is om de ziektedruk te verlagen en schimmelaantasting tegen te gaan. Bij herhaalde toepassing kunnen ziekteverwekkers resistent worden voor componenten die in de chemische producten wordt gebruikt. Als we dit vergelijken met een elektronenbehandeling van zaaizaad, zien we dat daar geen resistentie wordt opgebouwd. 

Innovatieve pilot

In Duitsland is deze methode een aantal jaar geleden al geïntroduceerd. Daar hebben telers er goede ervaringen mee. Het is ook goed om in Nederland ervaring op te doen en de mogelijkheden ervan te ervaren. Vorige week gingen onze CZAV-adviseurs op excursie om zich te laten bijpraten over de behandeltechniek en de verschillende eigenschappen van het zaaizaad. In Nederland zijn we namelijk een van de eerste partij die ervaring op doet met het elektronisch behandeld zaaizaad.

Animo onder telers

Voor de pilot wordt behandeld Reform gebruikt, omdat dit type ras het meest gezaaid wordt in het werkgebied van CZAV. Ondertussen is er veel animo voor Elekza, omdat het wellicht een nieuwe methode is voor het verlagen van de ziektedruk in de tarweteelt. Telers die ervaring willen opdoen, nodigen we uit contact op te nemen met hun CZAV-adviseur