Positief verrast door eerste resultaten Elekza

Afgelopen najaar is CZAV samen met een aantal telers een pilotproject gestart met Elekza zaaizaad. Dit is zaaizaad van wintertarwe dat is behandeld met elektronen in plaats van een chemische behandeling. Het doel van de pilot is om te onderzoeken of met minder input van chemie hetzelfde of zelfs een beter resultaat behaald kan worden.

Bij herhaalde chemische toepassing kunnen ziekteverwekkers resistent worden voor componenten die in de chemische producten worden gebruikt. Als we dit vergelijken met een elektronenbehandeling van zaaizaad, zien we dat daar geen resistentie wordt opgebouwd.

Eerste inzichten

De eerste resultaten van de pilot zijn positief. We zien dat de opkomst van Elekza tarwe net zo goed is als chemische ontsmette Reform. Dit werd gebruikt als referentieobject. Ook bleek uit de tellingen dat Elekza net zoveel aren ontwikkeld. Dit betekent dat met Elekza zaaizaad mogelijk dezelfde opbrengst te behalen valt, met minder input van chemie. Als we de kosten vergelijken tussen deze twee typen zaaizaad, zijn deze zeer vergelijkbaar en is het dus ook financieel gezien interessant.

Elekza onder de loep

Om resultaten op te doen onder Nederlandse omstandigheden, is er een proef aangelegd op PPO Westmaas. Hier vergelijken we verschillende zaaizaadbehandelingen met elkaar. Ook worden deze met elkaar gecombineerd om te kijken wat het beste resultaat geeft. Een van de objecten is Elekza dat wordt gecombineerd met een Trichoderma coating. Trichoderma is een goedaardige schimmel dat de wortels koloniseert, waardoor kwaadaardige schimmels geen kans krijgen om de plant te infecteren.

Inpassen in geïntegreerde teelt

Daarnaast wordt gekeken naar een combinatie tussen Elekza en sporenelementen. Deze coating zorgt bovendien voor een optimale pH, waardoor nutriënten beter worden opgenomen. Tot slot onderzoeken we ook de combinatie met fosfonaten, of beter bekend fosfieten. Deze hebben een bewezen werking tegen bepaalde schimmels uit de groep van oömyceten. Wat de resultaten hiervan zijn, is nog niet bekend. Voor Elekza op grotere schaal op de markt beschikbaar is, doen we de komende jaren meer onderzoek. Daarentegen is het wel duidelijk dat er vele combinaties mogelijk zijn en dat ook Elekza op zichzelf, perfect past in een geïntegreerde ICM-aanpak.

Meer weten over Elekza?

Lees hier het eerste artikel.